Overlijdensrisicoverzekering

Veel mensen halen de uitvaartverzekering door elkaar met de overlijdensrisicoverzekering. De verwarring is ergens wel te begrijpen, maar het feit is wel dat het hier om 2 totaal verschillende verzekeringen gaat.

Wat beide verzekeringen met elkaar gemeen hebben is natuurlijk dat ze beiden worden afgesloten om kosten te dekken bij een eventueel overlijden, maar waar een uitvaartverzekering enkel en alleen dient om uitvaartkosten te dekken is een overlijdensrisicoverzekering er juist om nabestaanden financieel goed achter te laten. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan uw woning waar nog een hypotheek voor loopt. Als u dan een overlijdensrisicoverzekering afsluit voor een bepaald bedrag kunt u er hiermee dus voor zorgen dat ook na uw overlijden uw gezin gewoon nog in de woning kan blijven wonen en de kosten die nog gemaakt moeten worden voor de hypotheek gewoon betaald worden.

Hoogte uitkering overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering

Waar er bij een uitvaartverzekering vaak enkele duizenden tot enkele tienduizenden euro’s wordt uitgekeerd (meestal in natura, maar ook mogelijk in geld) wordt een overlijdensrisicoverzekering vaak voor een veel hoger bedrag afgesloten. U kunt hierbij bijvoorbeeld aan 100.000 euro denken of zelfs meer. De premie van de overlijdensrisicoverzekering begint laag, maar zal naarmate u ouder wordt steeds hoger worden, omdat het dan ook aannemelijker is dat u komt te overlijden. U ziet dus dat de overlijdensrisicoverzekering een nuttige verzekering is, maar dat deze dus een heel ander doel heeft dan een uitvaartverzekering, die enkel bedoeld is om kosten van de uitvaart te dekken.