Uitvaartverzekering afkopen

Laatst bijgewerkt:
Geschreven door: Mabelle Abraham
Leestijd: 5 Minuten

Wilt u uw uitvaartverzekering afkopen? In sommige gevallen is het mogelijk om uw huidige uitvaartverzekering af te kopen. U stopt dan met premie betalen. Veel mensen die geld nodig hebben kiezen voor deze mogelijkheid. Maar is het eigenlijk wel verstandig om een uitvaartverzekering af te kopen?

Hoe werkt het?

In veel gevallen is het mogelijk om uw uitvaartverzekering of begrafenisverzekering af te kopen. Maar wat betekent het afkopen van een uitvaartverzekering?

 • Nadat uw uitvaartverzekering is afgekocht stopt u met het betalen van de premie
 • De dekking van de uitvaartpolis komt direct te vervallen
 • Indien er sprake is van een afkoopwaarde ontvangt u een bepaald bedrag
 • Nadat u overleden bent ontvangen uw nabestaanden geen geld meer van de uitvaartverzekeraar
 • In veel gevallen is het niet verstandig om een uitvaartverzekering af te kopen.

Wat is de afkoopwaarde?

Wanneer u besluit om een begrafenisverzekering of uitvaartverzekering stop te zetten, dan krijgt u een afkoopwaarde. Verzekeraars mogen dit zelf berekenen. Uw verzekering kan een bepaalde waarde hebben, omdat u soms voor een langere periode premie hebt betaald. Veelal worden de premies die u heeft ingelegd bij elkaar opgeteld. Een verzekeraar trekt hier een bepaald bedrag aan afkoopkosten vanaf. Het geld dat overblijft, wordt overgemaakt naar uw rekening.

afkoopwaarde uitvaartverzekering en berekening afkoopwaarde

Lage afkoopwaarde

Houd rekening met een lage afkoopwaarde als u besluit een uitvaartverzekering af te kopen. Dit heeft te maken met het feit dat u voor een uitvaartverzekering vaak niet zoveel premie betaalt. Als een verzekeraar de afkoopwaarde van uw uitvaartverzekering uitkeert, valt het vaak tegen. Soms is het juist beter om een verzekering niet te stoppen of bijvoorbeeld premievrij te maken.

Afkoopkosten per verzekeraar

Als u uw begrafenisverzekering gaat afkopen dan wilt u de afkoopwaarde berekenen. Iedere uitvaartverzekeraar heeft een andere berekening voor de afkoopwaarde. U kunt dus het beste eerst contact opnemen met uw verzekeraar en vragen wat de afkoopkosten van de verzekering zijn.

In onderstaande tabel vind u de afkoopkosten van de grootste uitvaarverzekeraars:

UitvaartverzekeraarBerekening waardeAfkoopkosten
DELAActuariële rekenmethode€90,00 – €150
MonutaActuariële rekenmethode€302
a.s.r.Betaalde premie en behaalde renteVerschillend
YardenPercentage van betaalde premieVerschillend
KlaverbladBetaalde premie plus rente min het risico en de kosten die zij hiervoor hebben gemaaktVerschillend

*Gecontroleerd op 2 januari 2024

Waarom afkopen?

Een premie afkopen is een methode voor het verminderen van de verzekeringspremie. Als u een premie afkoopt, betaalt u eenmalig een bedrag dat lager is dan wat u zou betalen als u de verzekeringspremie over een langere periode zou betalen. Het bedrag dat u betaalt is een percentage van de premies die u anders zou moeten betalen. Door een premie af te kopen, kunt u uw verzekeringspremie op de korte termijn verlagen. Het is een goede optie als uw financiële situatie verandert of als u geld wilt besparen. Een premie afkopen kent een aantal voor- en nadelen:

Voordelen

 • U kunt een deel van de verzekerde kosten dekken: Hierdoor hoeft u minder uit eigen zak hoeft te betalen.
 • Uw nabestaanden hebben minder stress: Door de uitvaartverzekering af te kopen, hoeft uw familie zich geen zorgen te maken over de financiële kosten van de uitvaart.
 • U kunt uw uitvaart zelf bepalen: Als u de premie voor uw uitvaartverzekering afkoopt, kunt u zelf bepalen wat er gebeurt tijdens de uitvaart en wat er met het overblijvende geld gebeurt.

Nadelen

 • De kosten kunnen hoog zijn: Afhankelijk van de verzekeraar en de dekking die u kiest, kunnen de kosten van het afkopen van uw uitvaartverzekering aanzienlijk zijn.
 • U bent verplicht de premie te betalen: Als u de premie voor uw uitvaartverzekering afkoopt, bent u verplicht deze maandelijks te betalen, zelfs als u de verzekering niet nodig heeft.
 • U krijgt geen terugbetaling van het betaalde bedrag: Als u de premie voor uw uitvaartverzekering afkoopt, ontvangt u geen terugbetaling als de verzekering niet meer nodig is.
onbekende actuariële rekenmethode voor actuele afkoopwaarde

Uitvaartverzekering in kapitaal afkopen

Heeft u een begrafenisverzekering in kapitaal en wilt u die afkopen? U kunt de waarde laten berekenen door de verzekeraar en deze waarde ontvangen. Houd er rekening mee dat de waarde lager kan zijn dan wat u heeft ingelegd. Dit is alleen verstandig als u meerdere kleine polissen heeft lopen. U kunt ook kijken naar verzekeraars die een koopsom aanbieden voor een goedkope verzekering.

schriftelijk verzoek voor natura afkoopwaarde

Uitvaartverzekering in natura afkopen

Het afkopen van een natura uitvaartverzekering is in principe niet mogelijk omdat u de producten zoals de kist en de verzorging van de uitvaart niet kunt afkopen. Het is alleen mogelijk om een natura uitvaartverzekering af te kopen indien u permanent naar het buitenland verhuist. Als u verhuist naar een gevaarlijk gebied, zal de verzekering niet voortgezet worden, omdat de kans op overlijden vele malen groter is.

Premievrij maken uitvaartverzekering

Bij het premievrij maken van een uitvaartverzekering, wordt de waarde niet aan u uitgekeerd maar gereserveerd. Mocht u komen te overlijden, dan wordt de premievrije waarde alsnog overgemaakt aan de erven of begrafenisondernemer. Bijna elke verzekeraar biedt de mogelijkheid om een uitvaartverzekering premievrij te maken. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw uitvaartverzekeraar. Meestal wordt er gekeken naar de totale hoeveelheid betaalde premie, de actuele rente en de kosten die de uitvaartverzekeraar heeft gemaakt, zoals risico-, administratie- en distributiekosten.

Premievrij maken of afkopen?

Premievrij makenAfkopen
U betaalt geen premie Niet langer verzekerd voor de uitvaart
Premie blijft gereserveerd Een bedrag uitgekeerd

Nieuwe uitvaartverzekering afsluiten

In de meeste gevallen is het aan te raden om na het afkopen van een uitvaartverzekering een nieuwe uitvaartverzekering af te sluiten. Zo kunnen uw nabestaanden er zeker van zijn dat zij niet met de kosten voor uw uitvaart opgezadeld worden wanneer u komt te overlijden. Door een nieuwe uitvaartverzekering af te sluiten kunnen zij de kosten voor uw uitvaart dekken en zo hun financiële lasten verlichten.

Nog geen uitvaartverzekering?

Sluit een uitvaartverzekering af! Zo worden de kosten van uw uitvaart gedekt en weet u zeker dat uw nabestaanden hier niet mee belast zullen worden.

grafsteen

Veelgestelde vragen

Kunt u een uitvaartverzekering laten uitbetalen?

Indien u al een langere periode een uitvaartverzekering heeft, is het mogelijk om deze af te kopen of premievrij te maken. Het annuleren, afkopen of premievrij maken kan alleen door de verzekeringsnemer gedaan worden.

Hoe werkt afkopen uitvaartverzekering?

U kunt een begrafenisverzekering afkopen op basis van de waarde van de polis. Deze bestaat uit de ingelegde premies en het eventuele gemaakte rendement door de verzekeraar, min de kosten die de verzekeraar aan de andere kant heeft moeten maken. Het afkopen van een begrafenisverzekering is in de praktijk alleen verstandig wanneer u meerdere (kleine) polissen heeft lopen. Met name de polissen op basis van een tijdelijke premie-inleg of een lage inleg van premie zullen doorgaans niet tot de hoogste waarde leiden. U kunt de begrafenisverzekering dan afkopen, zodat u het geld aan waarde eerder in handen krijgt. Als u nog geen begrafenisverzekering af heeft gesloten en u het een koopsom interessant vindt, dan kunt u kijken welke verzekeraars de mogelijkheid hiertoe aanbieden en dit zou eventueel ook tot een goedkope verzekering kunnen leiden.

Kan ik mijn verzekering premievrij maken?

U kunt de uitvaartverzekering premievrij maken in plaats van afkopen. U zorgt er op die manier voor dat u geen nieuwe premie meer hoeft te betalen, zonder dat de huidige waarde van de polis verloren gaat. De verzekeraar zal zorgen voor een uitkering in natura, al zal die natuurlijk beperkt zijn. Des te eerder u de begrafenisverzekering stopzet of premievrij maakt, des te lager ook de uitkering waar u op kunt rekenen. U kunt uw verzekeraar vragen naar de mogelijkheden van het afkopen van een begrafenisverzekering of het premievrij maken daarvan, zodat u na kunt gaan waar u qua waarde of uitkering op kunt rekenen.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

 • Rijksoverheid
 • Websites van Verzekeraars
 • AFM