Begrafenisondernemer

admin

Een begrafenisondernemer kennen we ook wel als een uitvaartondernemer, een uitvaartverzorger of een lijkbezorger. Het is een dienstverlener die de begrafenis of crematie kan verzorgen. Uitvaartverzekeraars maken over het algemeen afspraken met begrafenisondernemers, waar u terecht kunt om de uitvaart te laten organiseren. De benaming ‘begrafenisondernemer’ is in sommige gevallen wat misleidend, aangezien u er ook goed terecht kunt voor een crematie. We spreken in Nederland en België daarom ook wel van de uitvaartondernemer, een meer algemene term voor de werkzaamheden die de begrafenisondernemer verricht.

De uitvaart organiseren

Op het moment dat u komt te overlijden en het lichaam wordt vrijgegeven is het van belang dat de begrafenisondernemer snel actie onderneemt. Er dient volgens de Wet op de lijkbezorging binnen 36 uur tot maximaal 6 dagen een uitvaart plaats te vinden. Het is de begrafenisondernemer die de uitvaart zal organiseren en ervoor zorgt dat de laatste wensen in vervulling kunnen gaan. Indien er sprake is van een uitvaartverzekering in natura zal het de verzekeraar zijn die contact onderhoudt met de begrafenisondernemer. Is er sprake van een uitvaartverzekering in kapitaal? Dan zijn het de nabestaanden die de uitkering kunnen gebruiken om bij de begrafenisondernemer een uitvaart aan te kopen.

Het zijn de nabestaanden of de verzekeraars die verantwoordelijk zijn voor de uitvaart via de begrafenisondernemer, afhankelijk van de polis die er beschikbaar is. Indien er sprake is van een uitvaartverzekering in natura is het mogelijk dat er bij de begrafenisondernemer aanvullende kosten ontstaan. In dat geval dienen de nabestaanden die kosten te betalen of is het niet mogelijk om gebruik te maken van de aanvullende mogelijkheden. Is er geen sprake van een begrafenisverzekering? Dan dienen de nabestaanden de kosten zelf te betalen, eventueel uit de erfenis. Is er ook geen sprake van een erfenis of nabestaanden? Dan kan de gemeente de uitvaart via de begrafenisondernemer verzorgen.

Taken van de begrafenisondernemer

Een begrafenisondernemer heeft een aantal verschillende taken. Het gaat bijvoorbeeld om het controleren en naleven van de wettelijke verplichtingen van de uitvaart. Daarnaast is de begrafenisondernemer verantwoordelijk voor het vaststellen van de kosten en het reserveren van een begraafplaats of een plek in het crematorium. Verder zorgt de begrafenisondernemer ervoor dat de rouwadvertentie tijdig wordt opgesteld en zal deze de rouwkaarten laten ontwerpen en drukken. Wat dat betreft regelt de begrafenisondernemer zowel de begrafenis of crematie zelf, naast een aantal aanvullende zaken die er dienen te gebeuren.

De begrafenisondernemer zorgt voor het transport van de overledene en zal de opbaring organiseren, zodat anderen afscheid kunnen komen nemen. Ook de aflegging en het organiseren van de doodskist of de lijkwade is iets dat bij de begrafenisondernemer terecht zal komen, deze dient er in samenwerking met de verzekeraar of de nabestaanden voor te zorgen dat alles volgens de laatste wensen van de overledene gebeurt. Tenslotte organiseert de begrafenisondernemer de uitvaartdienst in een kerk, moskee, tempel of rouwcentrum en is hij of zij verantwoordelijk voor het conserveren van de overledene. Wat dat betreft kent de begrafenisondernemer een aantal belangrijke taken rondom de uitvaart.