Begrafenisverzekering

 • Vind de goedkoopste begrafenisverzekeraar
 • Dek de kosten van uw begrafenis
 • Regel alles voor uw nabestaanden
Bekijk alle begrafenisverzekeraars

Steeds meer mensen sluiten een begrafenisverzekering af. Niet verwonderlijk ook, want begrafenisverzekeringen zorgen ervoor dat u als consument middels een verzekering als het ware geld kunt sparen voor het bekostigen van uw begrafenis. De premie die u voor de verzekering inlegt is dus het geld wat u apart legt voor uw uitvaart. U kunt zelf bepalen hoe hoog de vergoeding zal zijn voor de begrafenis en hoe hoog dus in totaal de vergoeding zal zijn voor de begrafenis. Het is goed om verschillende begrafenisverzekeringen met elkaar te vergelijken om er één te vinden die goed aansluit bij uw wensen.

Meest gekozen begrafenisverzekeringen

logo van Monuta

Monuta begrafenisverzekering

 • Complete verzorging uitvaart
 • Kinderen gratis meeverzekerd
 • Altijd aan te passen aan uw wensen

7,10 €

Meer informatie

27 jaar €9.500,00 verzekerd

logo van Dela

DELA begrafenisverzekering

 • Tot 25 jaar een lagere premie voor kinderen
 • Uitgebreide nabestaandenzorg
 • 85 jaar ervaring in uitvaartverzorging als coöperatie met 3 miljoen leden

8,99

Meer informatie

27 jaar €9.500,00 verzekerd

Laatst bijgewerkt: 11 maart 2024. Bekijk alle aanbieders.

Wat is een begrafenisverzekering?

Een begrafenisverzekering is een uitvaartverzekering die afgesloten wordt om de kosten van uw begrafenis te dekken. Bij overlijden vergoedt de uitvaartverzekeraar een verzekerd bedrag, een pakket aan diensten of een combinatie hiervan. Zo hoeven de nabestaanden niet voor de kosten van uw uitvaart op te draaien. Daarnaast brengt een begrafenis een hoop regelwerk met zich mee die een verzekeraar voor u uit handen kan nemen.

Hoe werkt het?

Stap 1: Kies een verzekeraar en een polis die aan uw wensen voldoet.

Stap 2: Geef aan wat de omvang van de verzekering moet zijn en eventuele extra kosten.

Stap 3: U betaalt gedurende de looptijd premie

Stap 4: Bij overlijden keert de verzekeraar uit

Dekking begrafenisverzekering waarbij u teveel premie betaalt

Begrafenisverzekering afsluiten

Een begrafenisverzekering is een verzekering die uw nabestaanden financiële ondersteuning biedt als u overlijdt. De verzekering wordt gebruikt om de kosten van een begrafenis of crematie dekken. De verzekering kan ook een financiële bijdrage leveren aan andere kosten die gepaard gaan met het overlijden, zoals de kosten van de administratie, de kosten voor de afwikkeling van de nalatenschap en eventueel een levensverzekering.

Voordelen

 • U heeft de financiële zekerheid dat uw begrafeniskosten gedekt zijn als u overlijdt.
 • U kunt de verzekering afsluiten op basis van uw persoonlijke financiële situatie.
 • U kunt een verzekering afsluiten waarvan uw erfgenamen de voordelen zullen ontvangen.
 • U kunt uw premiums en dekking aanpassen.

Nadelen

 • De kosten zijn vaak hoger dan als u de begrafenis zelf zou betalen.
 • Als u de verzekering niet betaalt, wordt de verzekering stopgezet.
 • U kunt niet zeker zijn van de kwaliteit van de verzekeraar of de dekking.
 • U kunt niet zeker zijn van de kosten voor begrafeniszaken in de toekomst.

Kosten van een begrafenis

Voordat u een begrafenisverzekering afsluit is het mogelijk verstandig om eerst te bepalen welk bedrag er gedekt moet worden. Zo kunt u kiezen voor een grote uitvaart, maar u kunt ook op kiezen voor een bescheidenere uitvaart. De gemiddelde kosten van een begrafenis liggen in 2024 op zo’n € 7.000 tot € 11.000. De kosten van een begrafenis kunnen variëren afhankelijk van de locatie, de kosten van de kist, het aantal gasten, de kosten voor het verzorgen van de uitvaartplechtigheid, enzovoort. U kunt deze kosten verminderen door u af te vragen welke diensten er echt nodig zijn en welke u kunt overslaan. De basiskosten zijn gebaseerd op de volgende onderdelen:

Onderdeel begrafenisGeschatte Kosten
Diensten begrafenisondernemer€1.400 – €2.000
Standaard kist en bloemen / luxe€600 – €1.000/€1.500 – €3.500
Verzorging van overledene€150 – €300
Opbaren in uitvaartcentrum / opbaren thuis€600 – €1.000/€ 400 – €800
Transport overledene€400 – €700

In het bovenstaande overzicht zijn extra kosten nog niet meegenomen. De mogelijke extra kosten zijn:

Onderdeel begrafenisGeschatte kosten
Grafsteen€600 – €2.500
Grafkosten en grafrechten€500 tot €6.000 (sterk wisselend per gemeente)
Rouwadvertentie lokaal / landelijk€250 – €500/€ 1.000 – €1.750
Catering€300 – €900 per 50 personen
Dragers (buiten eigen kring)€300 – €600
Afscheidsdienst in een kerk€300 – €800
Fotografie€300 – €1.000

Kosten begrafenisverzekering

Een begrafenisverzekering is een verzekering die bedoeld is om de financiële last te verlichten die een begrafenis met zich meebrengt. De kosten van een begrafenisverzekering verschillen afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de locatie waar de verzekering wordt afgesloten. In het algemeen kost een begrafenisverzekering tussen de € 10,00 en € 50,00 per maand bij een verzekeringsmaatschappij. Dit bedrag kan echter variëren afhankelijk van de dekking die u ontvangt. De kosten van een begrafenisverzekering zijn meestal niet aftrekbaar van de belasting. Daarom is het belangrijk om u te verdiepen in de voorwaarden van de verzekering voordat u een verzekering afsluit. Voor het afsluiten van een begrafenisverzekering bent u vaak een jaarlijkse vergoeding verschuldigd aan de verzekeringsmaatschappij. U moet ook rekening houden met de kosten voor het aanpassen van de verzekering als u de dekking wilt verhogen of verlagen. Als u besluit een begrafenisverzekering af te sluiten, is het belangrijk om de kosten van de verzekering te vergelijken bij verschillende verzekeraars. Op die manier kunt u de beste deal vinden die aansluit bij uw behoeften en uw budget.

Begrafenisverzekering in natura en kapitaal

Bij begrafenisverzekeringen vergelijken kan men onderscheid maken tussen de verzekering in natura en de verzekering in kapitaal. De begrafenisverzekering afsluiten in natura betekent dat bij overlijden de begrafenis zal worden geregeld door een uitvaartverzorger, waarbij de begrafenis dus wordt georganiseerd aan de hand van hoe u als verzekerde hier invulling aan heeft gegeven middels de begrafenisverzekering. Nabestaanden hoeven zodoende met de verzekering in natura niets te doen. Dit is echter wel het geval bij de verzekering in kapitaal, want de vergoeding vindt hier niet in natura plaats, maar in kapitaal en dus krijgen uw nabestaanden de beschikking over het geldbedrag dat u binnen de begrafenisverzekering heeft verzekerd. Hiervan dient dan dus de begrafenis te worden georganiseerd.

Alhoewel u met een begrafenisverzekering in kapitaal er dus voor kunt zorgen dat nabestaanden over voldoende geld beschikken om alles rondom de begrafenis te kunnen organiseren is het natuurlijk wel zo dat u zelf niet kunt bepalen hoe deze eruit komt te zien, al kunt u dit vooraf natuurlijk al wel bespreken. Daarnaast is het zo dat veel consumenten hun nabestaanden hier eigenlijk niet mee op willen zadelen, aangezien zij natuurlijk ook aangedaan zullen zijn door het overlijden. Wellicht dat een kapitaalverzekering in dat opzicht dus niet het meest ideaal is, maar gelukkig heeft u ook nog de keuze voor een begrafenisverzekering in natura, waarbij u dus vooraf bij het afsluiten van de verzekering al eens goed kunt gaan kijken hoe u wilt dat de uitvaart eruit komt te zien.

In onderstaande tabel worden de belangrijkste verschillen weergegeven tussen een verzekering in natura en een verzekering in kapitaal:

NaturaKapitaal
Uitkering in vorm van dienstenUitkering in vorm van geld
Uitvaart wordt geregeldUitvaart zelf regelen
Verzekeraar bepaalt vorm uitvaartNabestaanden bepalen vorm uitvaart

Vergoeding van begrafenisverzekering

Kiest u voor de verzekering in kapitaal, dan is het dus handig om te weten dat nabestaanden zelf mogen weten hoe ze het uitgekeerde bedrag zullen gaan besteden, waarbij dan ook niet de verplichting geldt iedere cent aan de begrafenis te spenderen. Dit is gewoon toegestaan en dat zal ook terug te lezen zijn in de polisvoorwaarden van de verzekeraar waarbij de verzekering is afgesloten. Toch zal veelal gewoon al het geld aan de begrafenis besteed worden en juist omdat dit zo is zal ook het merendeel van de verzekerden voor een naturaverzekering kiezen. Deze heeft namelijk als grote voordeel dat de uitkering niet in geld wordt gedaan, maar direct in diensten. Alle zorgen worden dan dus direct uit handen genomen.

Voor uzelf zal het wellicht niet zoveel uitmaken of u nou voor een uitvaartverzekering kiest die in natura of in kapitaal uitkeert, maar voor de nabestaanden zal er zonder meer een wezenlijk verschil zijn. Als het u verder niet zoveel uitmaakt kunt u gaan kijken waar verder precies de verschillen tussen de diverse uitvaartverzekeringen zitten, behalve in de uitkering. Betaalt u bijvoorbeeld meer premie voor een kapitaalverzekering dan voor een begrafenisverzekering in natura of is het juist andersom? Als het u verder om het even is of er een uitkering in natura of in kapitaal plaatsvindt kunt u zaken als de premie dus ook mee laten wegen in uw beslissing, evenals natuurlijk opnieuw de polisvoorwaarden waar sprake van is bij de verzekering.

kapitaal begrafenisverzekering en natura begrafenisverzekering 
(natura sommenverzekering)

Begrafenisverzekering vergelijken


Het is belangrijk dat u begrijpt welke verzekeringen er zijn en wat de verschillen zijn tussen de verschillende verzekeringen. Door vergelijkingen te maken, kunt u de verzekering kiezen die het beste bij uw persoonlijke financiële situatie past. Vergelijkingen tussen begrafenisverzekeringen maken is eenvoudig.

U kunt beginnen door naar verschillende verzekeraars te kijken en hun offertes te vergelijken. Ga voor verschillende verzekeraars na wat de kosten zijn voor de verzekering, wat de dekking is en hoeveel uitkering u kunt verwachten. Vergelijk ook welke extra voordelen de verzekeraars bieden, zoals een uitgebreide klantenservice of een gratis bijstandsprogramma. Naast de vergelijking van de financiële kosten, is het ook belangrijk om te begrijpen wat de dekking van de verzekering precies behelst. Bijvoorbeeld, sommige verzekeringen zullen alleen de kosten van de begrafenis van de verzekerde dekken, terwijl andere ook de kosten voor de begrafenis van familieleden kunnen dekken.

Daarnaast is het belangrijk om naar de voorwaarden van de verzekering te kijken. Bijvoorbeeld, sommige verzekeringen vereisen dat u een bepaald bedrag aan premie betaalt, terwijl andere een bepaalde leeftijd vereisen voordat u de verzekering kunt afsluiten. Het is belangrijk om deze voorwaarden te begrijpen voordat u een verzekering afsluit. Neem daarom voor het premie berekenen en begrafenis vergelijken zeker even de tijd.

Waarop letten?

Wanneer u op zoek bent naar een goede begrafenisverzekering is het van belang om vooraf te vergelijken. Een aantal belangrijke aandachtspunten:

 • Premie: Iedere maand betaalt u premie voor de dekking van uw begrafenisverzekering. In Nederland zijn er een aantal aanbieders van uitvaartverzekeringen die allen een maandelijkse premie hebben. Het is daarom van belang om de aanbieders met elkaar te vergelijken.
 • Dekking: Er zijn verschillende soorten begrafenisverzekeringen. In het kopje soorten verzekeringen lichten we deze opties uit. Het is daarom verstandig om te bepalen wat uw wensen zijn, alvorens u een begrafenisverzekering afsluit.
 • Uitkering: Bij een aantal kapitaalverzekeringen kunt u uitkering indexeren. Hierdoor groeit de hoogte van de uitkering mee met de inflatie. Zo hebben we in 2023 te maken gehad met een zeer hoge inflatie. Hierbij betaalt u echter wel een hogere premie.
 • Looptijd: Het is van belang om ook te kijken naar de looptijd van de begrafenisverzekering. Het kan verstandig zijn om de looptijden van de verzekeraars naast elkaar te leggen en uiteindelijk goed te kijken wat u betaalt op de lange termijn (binnen de looptijd).
 • Voorwaarden: De verzekeraars hebben in veel gevallen een aantal voorwaarden opgesteld waarbij het mogelijk kan zijn dat bepaalde onderdelen of sommen niet (volledig) worden vergoed. Het is daarom ook van belang om inzichtelijk te krijgen wanneer u een bepaalde som niet krijgt uitgekeerd.
uitvaartverzekering genoemd en geld uitgekeerd met onvoldoende spaargeld

Goedkoopste begrafenisverzekeringen

Als u op zoek bent naar een goedkope begrafenisverzekering, dan kan dit zeer eenvoudig gerealiseerd worden. De goedkoopste begrafenisverzekering hoeft u namelijk niet veel te kosten, aangezien deze al aangeboden wordt vanaf slechts een of enkele euro’s per maand. Zo’n goedkope premie staat natuurlijk ook in verhouding tot een goedkope begrafenis. U heeft dus zelf de controle over wat de premie gaat doen, want dit bepaalt u zelf door de invulling van uw begrafenis. Indien u graag een grootse begrafenis wilt hebben, zal daar onherroepelijk ook een prijzigere verzekering aan worden gekoppeld en de premie zal daarmee dus oplopen. Veel mensen willen graag de juiste balans willen vinden tussen en een goedkope begrafenisverzekering, maar daarnaast ook een mooie begrafenis. Deze balans kunt u vinden door begrafenisverzekeringen te gaan vergelijken.

begrafenisverzekering kind

Begrafenisverzekering voor een kind

Wilt u een begrafenisverzekering afsluiten voor uw kind? Bekijk dan even uw voorwaarden. Bij een aantal verzekeraars is uw kind gratis gedekt tot zijn of haar 18e. U dient uw kind hiervoor wel zelf aan te melden bij uw verzekeraar. Een losse begrafenisverzekering voor een kind kan ook. U betaalt dan een lage premie

begrafenisverzekering voor ouderen

Begrafenisverzekering voor ouderen

Als u een begrafenisverzekering voor ouderen wilt afsluiten, dan is dat ook mogelijk. Veel verzekeraars accepteren nieuwe klanten tot 75 jaar. De premie is wel een stuk hoger. Bent u ouder dan 75 jaar? Dan wordt het moeilijk om een begrafenisverzekering af te sluiten. Voor een verzekeraar is het risico hoog dat u binnen korte tijd overlijdt. Veel verzekeraars zullen u daarom weigeren. Wellicht is een koopsompolis of een uitvaartdeposito voor u een goede optie.

Veelgestelde vragen

Wat is een koopsom begrafenisverzekering?

Een koopsomverzekering kan interessant zijn als u al wat ouder bent en al een aardig spaarpotje hebt opgebouwd. Bij een koopsomverzekering betaalt u namelijk op een zeer specifieke manier de premie. Hierbij kiest u er niet voor om uw premie op maandelijkse basis te voldoen, maar lost u deze direct in zijn geheel af aan de verzekeraar. Bij een koopsomverzekering dient u ineens een hoop geld te voldoen en daarom is het van belang dat uw financiële middelen toereikend genoeg zijn.

Geen begrafenisverzekering, wat nu?

Als u geen begrafenisverzekering hebt, zal u ofwel zelf de kosten van de begrafenis moeten betalen of deze moeten laten betalen door een familielid, vriend of andere persoon. Als u geen middelen hebt om de begrafeniskosten te betalen, kunt u overwegen om een lening af te sluiten om de kosten te dekken. Dit is echter geen aanbevolen optie omdat deze leningen vaak een hoge rente hebben. Het is belangrijk om te overwegen hoe u deze kosten na uw dood kunt betalen, wanneer u geen andere bronnen hebt om de kosten te dekken.

Is de premie voor de begrafenisverzekering aftrekbaar bij de Belastingdienst?

Nee, de kosten van een begrafenisverzekering zijn niet aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Er is geen specifieke fiscale behandeling voor begrafenisverzekeringen in de Nederlandse belastingwet, dus u kunt geen belastingvoordeel krijgen door een begrafenisverzekering af te sluiten.

Kan ik een begrafenis afkopen?

Ja, u kunt een begrafenisverzekering afkopen door contact op te nemen met een verzekeringsmaatschappij die deze verzekeringen aanbiedt. U kunt de verzekeringsmaatschappij bellen of bezoeken om meer informatie te verkrijgen over de afkoopmogelijkheden.

Geldt er een medische acceptatie bij een begrafenisverzekering?

Ja, de meeste verzekeraars werken met een gezondheidsverklaring. Dat houdt in dat u bij de aanvraag van uw begrafenisverzekering een vragenlijst invult die vragen bevat met betrekking tot uw gezondheid. Dit bepaalt voor een deel de kans op overlijden. Dit heet de medische acceptatie. Vul de vragen altijd naar waarheid in. Doet u dit niet, dan kan de verzekeraar besluiten om niets uit te keren.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

 • Belastingdienst
 • Rijksoverheid
 • Websites van Verzekeraars
 • AFM