Rouwadvertentie schrijven

Laatst bijgewerkt:
Geschreven door: Suzanne Peters
Leestijd: 4 Minuten

Als iemand is overleden, wordt er vaak een rouwadvertentie geschreven. Daarmee kunnen nabestaanden aan iedereen bekend maken dat de persoon is overleden. Waar moet u op letten bij de rouwadvertentie en hoe regelt u dit?

Wat is een rouwadvertentie?

Een rouwadvertentie is een bericht dat wordt geplaatst in een krant. Dit wordt gedaan om meer bekendheid te geven aan het overlijden van een dierbare, bijvoorbeeld wanneer iemand een enorme kring aan mensen om zich heen had. Voor een rouwadvertentie moet worden betaald. Bij een lokale krant liggen de kosten meestal lager dan bij een landelijke krant. De meeste mensen kiezen ook voor een lokale krant, maar wanneer iemand bijvoorbeeld erg invloedrijk in het land was, kan juist een landelijke krant toepasselijk zijn.

rouw zwart lint

Voorbeeld rouwadvertentie

rouwadvertentie voorbeeld

Hiernaast wordt een voorbeeld weergegeven van een rouwadvertentie. Dit kan op verschillende manieren geschreven worden. Zo kunt u ervoor kiezen om het uitgebreider te maken en meer tekst toe te voegen.

Hoe schrijft u een rouwadvertentie?

Het schrijven en plaatsen van een rouwadvertentie gaat als volgt:

  • Bepaal de tekst (u bent vrij in de vorm)
  • Benoem de datum van overlijden en de naam
  • Plaats de namen van nabestaanden
  • Geef informatie over de uitvaart
  • Lees de tekst goed na
  • Stuur de rouwadvertentie naar de krant

Hieronder wordt verder ingegaan op de eventuele regels, gebruiken en zaken rondom het schrijven van een rouwadvertentie.

Geen regels

Vroeger zagen rouwadvertenties er allen strak uit en was er weinig afwisseling, maar tegenwoordig worden ze steeds persoonlijker gemaakt. De advertentie kan bijvoorbeeld bestaan uit een paar korte regels, maar ook een volledig gedicht. Doorgaans wordt in ieder geval benoemd wanneer iemand is overleden en hoe deze persoon heette, waarbij zowel de volledige naam als alleen een voornaam kan worden gebruikt. Ook wordt er geregeld informatie over de uitvaart geplaatst in het geval iedereen welkom is. Wanneer het om een besloten uitvaart gaat, is het raadzaam ook dit te vermelden.

Welke namen in de rouwadvertentie?

Wanneer u een rouwadvertentie opstelt, worden daar vaak namen in vermeld. U bepaalt zelf welke namen u noemt. Meestal gaat het om de directe nabestaanden, zoals de partner, ouders, kinderen, broers en zussen. U bent ook vrij om verdere familieleden als ooms en tantes erin te zetten. Ook vrienden kunnen worden genoemd. Daar bent u helemaal vrij in.

Lees de tekst na

Het is belangrijk dat u de tekst goed naleest. Wanneer u in een rouwproces zit, kan het lastig zijn om fouten te zien. Laat de tekst daarom eventueel ook aan andere mensen lezen, bijvoorbeeld aan andere nabestaanden of de uitvaartondernemer. Zo weet u zeker dat er geen namen ontbreken en alle informatie kloppend is.

Stuur het naar de krant

Als de tekst klaar is, dient u deze op te sturen naar de krant. Een uitvaartondernemer kan u hierbij helpen. In het geval u deze niet heeft, moet u dit zelf regelen. Meestal is dit vrij eenvoudig. Op de website van de krant vindt u de benodigde informatie. 

schrijven van een rouwadvertentie

Wie schrijft een rouwadvertentie?

Vroeger werden rouwadvertenties alleen geschreven door directe nabestaanden, maar tegenwoordig wordt dit ook gedaan door vele andere mensen en groepen. Denk daarbij aan een vriendengroep of het bedrijf waar de overledene werkte.

advertentie schrijven bij overlijden

Rouwkaart en rouwadvertentie

Als iemand overlijdt, wordt er vaak zowel een rouwadvertentie als een rouwkaart geschreven. Er kan gekozen worden voor dezelfde tekst, zodat mensen die geen rouwkaart ontvangen toch bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn als deze mogelijkheid staat aangegeven. U kan ook alleen een rouwadvertentie plaatsen en helemaal geen rouwkaarten versturen, maar dan loopt u wel het risico dan niet iedereen de advertentie ziet.

Dankbetuiging in de krant

Naast een rouwadvertentie zou u ook een dankbetuiging in de krant kunnen plaatsen. Met een dankbetuiging bedankt u mensen voor hun aanwezigheid bij het afscheid, de uitvaart en/of de condoleance en voor hun steun en medeleven. Vaak wordt een dankbetuiging binnen een paar weken na het overlijden van de dierbare in de krant geplaatst.

Als u een dankbetuiging in de krant wil plaatsen, is het belangrijk om goed over de tekst na te denken. Er zijn geen vaste regels. U bepaalt zelf hoe lang of kort u de dankbetuiging wil hebben. In de meeste gevallen is één tot enkele zinnen al voldoende om uw boodschap over te brengen. Ook bepaalt u zelf of de toon van de dankbetuiging formeel of informeel mag zijn. Een dankbetuiging wordt gewoonlijk afgesloten met een naam, de plaats en de datum.

Een dankbetuiging hoeft niet in de krant geplaatst te worden. U kan er ook voor kiezen de mensen te bedanken door een kaartje te sturen.