Dekking uitbreiden of verlagen

admin

Een uitvaartverzekering afgesloten en de dekking uitbreiden of verlagen? Dat eerste is over het algemeen niet zo lastig. Om de dekking te verlagen bestaan er doorgaans wat minder mogelijkheden. Dit betekent immers dat de uitvaartverzekeraar niet meer kan rekenen op de afgesproken premiebetalingen. De verzekeraars werken in een aantal gevallen als coöperatie of zonder winstoogmerk, waardoor er weinig marge bestaat om dergelijke tegenvallers goed op te kunnen vangen.

Zodra je de wens hebt om de dekking uit te breiden of te verlagen is het daarom verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met je uitvaartverzekeraar. Door je wensen voor te leggen valt hier samen vaak goed over te praten, zodat je de mogelijkheden kunt ontdekken en je de dekking mogelijk naar wens kunt aanpassen.

Moeilijk om de dekking te verlagen

Het verlagen van de dekking van een uitvaartverzekering is vaak lastig, omdat je op het moment dat je de polis afsluit bepaalde afspraken maakt. Je kiest voor een bepaalde dekking in natura of kapitaal, waar je vervolgens enkele tientallen jaren premie voor zal betalen. Indien je de dekking tussentijds wilt verlagen betekent dit minder premie-inkomsten voor de verzekeraar, waardoor ook de tussentijdse rendementen zullen tegenvallen en het lastig wordt om je toch nog een goede dekking aan te kunnen bieden.

Als alternatief is het soms mogelijk om een uitvaartverzekering premievrij te maken of zelfs af te kopen. Je kunt dan niet zomaar de dekking verlagen, maar er met een nieuwe verzekering met een lagere dekking wel voor zorgen dat je in het vervolg een lagere premie betaalt voor dit alternatief. De mogelijkheden hangen af van de specifieke situatie en polis die je hebt afgesloten.

Dekking uitbreiden is gemakkelijker

Andersom is het vaak gemakkelijker om de dekking uit te breiden. In dat geval kunnen de gemaakte afspraken namelijk gewoon behouden blijven. Daar komt slechts een nieuwe afspraak bij, waardoor de verzekeraar extra premie-inkomsten kan verwachten en de rendementen juist toe zullen nemen. In sommige gevallen is het van belang om een extra verzekering af te sluiten of een gezondheidsverklaring af te geven, afhankelijk van wat je wensen precies zijn. Het is gemakkelijker, maar als je de dekking wilt uitbreiden is het dus desalniettemin ook van belang om de verzekeraar daar vroegtijdig van op de hoogte te brengen.

Indien het toch lastig blijkt om de uitvaartverzekering uit te breiden kun je er ook in dat geval voor kiezen om een geheel nieuwe polis af te sluiten. Het is dan vaak mogelijk om dit slechts voor de aanvullende dekking te doen. Dat betekent dat je de bestaande polis kunt behouden en dat je daarnaast een (kleine) nieuwe polis kunt afsluiten om ook de aanvullende dekking te garanderen. Op die manier zorgt het totaal voor de meer uitgebreide dekking waar je graag gebruik van wilt maken om een waardige uitvaart te kunnen garanderen.