Dekking uitvaartverzekering

Laatst bijgewerkt:
Geschreven door: Suzanne Peters
Leestijd: 5 Minuten

Hoe de dekking van uw uitvaartverzekering eruitziet, hangt af van het type verzekering dat u afsluit. U kan kiezen uit een kapitaal uitvaartverzekering en een natura uitvaartverzekering. Beide verzekeringen hebben zowel voor- als nadelen. Vergelijk de verzekeringen daarom goed met elkaar. Wat dekken ze precies?

dekking natura uitvaartverzekering

Dekking natura uitvaartverzekering

De natura uitvaartverzekering dekt wat u aangeeft dat u in uw pakket wil hebben. U kan bij een natura uitvaartverzekering namelijk kiezen uit verschillende pakketten van diensten voor de uitvaart. Als u een uitgebreider pakket kiest, is de dekking dus uitgebreider. Een uitgebreidere dekking gaat gepaard met een hogere premie, terwijl een minder uitgebreid pakket gepaard gaat met een lagere premie.

dekking kapitaal uitvaartverzekering

Dekking kapitaal uitvaartverzekering

Als u voor een kapitaal uitvaartverzekering kiest, gaat u voor een bedrag dat bij de uitvaart wordt uitbetaald. Dit bedrag kan u tot zekere hoogte zelf bepalen. De hoogte van het bedrag en de leeftijd waarop u de verzekering afsluit zijn bepalend voor de hoogte van de premie. Als u een hoog bedrag kiest, krijgt u een hogere dekking en betaalt u dus meer premie.

Nog geen uitvaartverzekering?

Sluit een uitvaartverzekering af! Zo worden de kosten van uw uitvaart gedekt en weet u zeker dat uw nabestaanden hier niet mee belast zullen worden.

grafsteen

Dekking uitbreiden of verlagen

Een uitvaartverzekering afgesloten en de dekking uitbreiden of verlagen? Dat eerste is over het algemeen niet zo lastig. Om de dekking te verlagen bestaan er doorgaans wat minder mogelijkheden. Dit betekent immers dat de uitvaartverzekeraar niet meer kan rekenen op de afgesproken premiebetalingen. De verzekeraars werken in een aantal gevallen als coöperatie of zonder winstoogmerk, waardoor er weinig marge bestaat om dergelijke tegenvallers goed op te kunnen vangen.

Zodra je de wens hebt om de dekking uit te breiden of te verlagen is het daarom verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met je uitvaartverzekeraar. Door je wensen voor te leggen valt hier samen vaak goed over te praten, zodat je de mogelijkheden kunt ontdekken en je de dekking mogelijk naar wens kunt aanpassen.

Moeilijk om de dekking te verlagen

Het verlagen van de dekking van een uitvaartverzekering is vaak lastig, omdat je op het moment dat je de polis afsluit bepaalde afspraken maakt. Je kiest voor een bepaalde dekking in natura of kapitaal, waar je vervolgens enkele tientallen jaren premie voor zal betalen. Indien je de dekking tussentijds wilt verlagen betekent dit minder premie-inkomsten voor de verzekeraar, waardoor ook de tussentijdse rendementen zullen tegenvallen en het lastig wordt om je toch nog een goede dekking aan te kunnen bieden.

Als alternatief is het soms mogelijk om een uitvaartverzekering premievrij te maken of zelfs af te kopen. Je kunt dan niet zomaar de dekking verlagen, maar er met een nieuwe verzekering met een lagere dekking wel voor zorgen dat je in het vervolg een lagere premie betaalt voor dit alternatief. De mogelijkheden hangen af van de specifieke situatie en polis die je hebt afgesloten.

Dekking uitbreiden is gemakkelijker

Andersom is het vaak gemakkelijker om de dekking uit te breiden. In dat geval kunnen de gemaakte afspraken namelijk gewoon behouden blijven. Daar komt slechts een nieuwe afspraak bij, waardoor de verzekeraar extra premie-inkomsten kan verwachten en de rendementen juist toe zullen nemen. In sommige gevallen is het van belang om een extra verzekering af te sluiten of een gezondheidsverklaring af te geven, afhankelijk van wat je wensen precies zijn. Het is gemakkelijker, maar als je de dekking wilt uitbreiden is het dus desalniettemin ook van belang om de verzekeraar daar vroegtijdig van op de hoogte te brengen.

Indien het toch lastig blijkt om de uitvaartverzekering uit te breiden kun je er ook in dat geval voor kiezen om een geheel nieuwe polis af te sluiten. Het is dan vaak mogelijk om dit slechts voor de aanvullende dekking te doen. Dat betekent dat je de bestaande polis kunt behouden en dat je daarnaast een (kleine) nieuwe polis kunt afsluiten om ook de aanvullende dekking te garanderen. Op die manier zorgt het totaal voor de meer uitgebreide dekking waar je graag gebruik van wilt maken om een waardige uitvaart te kunnen garanderen.

Voorlopige dekking

De voorlopige dekking is heel gebruikelijk bij schadeverzekeringen, zoals de autoverzekering. Bij een uitvaartverzekering ligt dat net iets anders en is er doorgaans zelfs sprake van een wachttijd. Dat is het tegenovergestelde van de dekking die op voorlopige basis alvast wordt toegekend.

Dat heeft te maken met de werking van de voorlopige dekking, in het geval van een schadeverzekering. In dat geval wordt het risico op eventuele schade alvast door de verzekeraar gedekt, zodat het mogelijk is om de weg op te gaan met een nieuwe auto. Indien er in de tussentijd wat gebeurt hebben de verzekeraars onderling een fonds beschikbaar om de schade te dekken. Je kunt zelf op voorhand onmogelijk inschatten wanneer je te maken krijgt met een ongeval. Dit type polis zit daarmee anders in elkaar dan een uitvaartverzekering.

Geen voorlopige dekking bij uitvaartverzekering

Bij de uitvaartverzekering is doorgaans geen sprake van een voorlopige dekking. Een uitvaartpolis is namelijk geen schadeverzekering, maar een product dat hoe dan ook uit zal moeten keren. We komen vroeg of laat allemaal een keer te overlijden en het risico neemt toe naarmate we ouder worden of medisch meer onder de leden hebben. Vandaar dat de uitvaartverzekeraar veelal vraagt om een uitgebreide medische verklaring, vooral wanneer we al wat ouder zijn.

Na het moment  van aanvragen gaat de verzekeraar met die verklaring en de andere gegevens aan de slag, om het risico op overlijden in te schatten. Er is nog geen sprake van een voorlopige dekking, omdat dit mensen met een bepaalde ziekte of op zeer hoge leeftijd de kans zou bieden nog snel een polis af te sluiten op het moment dat zij verwachten snel te komen te overlijden. Het zou de verzekeraars het risico brengen dat zij duizenden euro’s aan uitvaarten betalen, voordat ze de mogelijkheid hebben om het risico goed in te schatten en de premie daarop af te stemmen.

Wachttijd bij een uitvaartpolis

Sterker nog, in de meeste gevallen is er sprake van een wachttijd bij een uitvaartverzekering. Dit is het tegenovergestelde van een voorlopige dekking, omdat de dekking pas na die periode van wachten ingaat. Stel dat je op dit moment een uitvaartverzekering afsluit, dan is de kans groot dat dit vervolgens pas na 6 maanden of een jaar geldig zal zijn. Kom je in de tussentijd te overlijden, bijvoorbeeld door te overlijden door euthanasie? Dan is het helaas nog niet mogelijk om een beroep te doen op de polis. Daarmee wil de verzekeraar voorkomen dat mensen die verwachten snel te komen te overlijden nog op het laatste moment voordelig een polis afsluiten.

Het heeft wat dat betreft weinig zin om te zoeken naar een uitvaartverzekeraar die een voorlopige dekking zal aanbieden. Kijk in plaats daarvan goed naar de eventuele wachttijd en probeer de polis al op relatief jonge leeftijd af te sluiten. Het risico op overlijden is dan nog laag, waardoor de kans groot is dat de verzekeraar een scherpe premie aan kan bieden en hoge kosten op termijn kan voorkomen.