Duurzame uitvaart

Laatst bijgewerkt:
Geschreven door: Mabelle Abraham
Leestijd: 2 Minuten

Steeds meer mensen hechten waarde aan een duurzame uitvaart. De begrafenis of crematie is op die manier niet alleen waardig, u kunt er daarnaast voor zorgen dat dit zo min mogelijk belasting geeft op het milieu en de samenleving. De uitvaartorganisaties die zich specifiek richten op duurzaamheid maken daarvoor gebruik van een aantal belangrijke elementen.

Wat is een duurzame uitvaart?

Een uitvaart bestaat uit verschillende onderdelen die mogelijk zijn om duurzaam te maken. Bij Monuta, Dela en Ardanta wordt er volop aandacht besteed aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo worden de oude, gasgestookte ovens vervangen door elektrische crematieovens en wordt het energieverbruik op de kantoren teruggedrongen en wordt er minder plastic gebruikt. Ook worden er zonnepanelen geplaatst om het hogere elektraverbruik te compenseren.

duurzame uitvaart

Tips: duurzame uitvaart realiseren

Er zijn veel verschillende manieren om een duurzame uitvaart te organiseren. In onderstaand overzicht vindt u een aantal tips om een duurzame uitvaart te realiseren:

  • Kies een kleinere kist gemaakt van biologisch afbreekbare materialen, zoals bamboe of katoen.
  • Kies een kist met een lagere milieubelasting, zoals een kist gemaakt van gerecycled materiaal.
  • Kies een milieuvriendelijke, natuurlijke begraafplaats.
  • Gebruik een biologisch afbreekbare urn.
  • Organiseer een groene uitvaart: vervang bloemen door planten.
  • Kies een milieuvriendelijke manier van vervoer: elektrische auto’s, fietsen of wandelen.

Duurzame kist en duurzaam graf

Uiteraard bestaat een duurzame uitvaart uit meer dan dat, er is ook sprake van een aantal mogelijke concrete verschillen met een reguliere begrafenis of crematie. Het is tijdens een duurzame uitvaart bijvoorbeeld mogelijk om gebruik te maken van een duurzame kist. Het gaat dan niet om hardhout dat maar langzaam groeit, maar om materialen die veel beter voorradig zijn en bovendien weer opnieuw kunnen aangroeien. In sommige gevallen is er zelfs sprake van een kist van gerecyclede materialen, waardoor dit zo min mogelijk belasting vormt op de rest van de natuur en het milieu om ons heen.

U heeft op die manier de mogelijkheid om een duurzaam graf te laten realiseren, waarmee u er op een heel bewuste manier voor kiest om het milieu zoveel mogelijk te ontlasten. We zorgen er met dergelijke uitvaarten voor dat we daar meer duurzaam mee om kunnen gaan, waardoor ook de kinderen en kleinkinderen van de toekomst niet de rekening hoeven te betalen van de manier waarop we vandaag in het hier en nu leven. Er bestaan wat dat betreft verschillende mogelijkheden voor een duurzame uitvaart, van de concrete zaken zoals de kist en het graf tot aan de werkwijze van de duurzame uitvaartorganisatie die u kiest.