Geen geld voor een uitvaart

Laatst bijgewerkt:
Geschreven door: Milou Ros
Leestijd: 3 Minuten

Als een dierbare overlijdt, moet er een uitvaart worden geregeld. Uitvaarten kosten echter behoorlijk veel geld. Wat kan er worden gedaan wanneer hier geen geld voor beschikbaar is? Zijn er oplossingen om dan toch een uitvaart te houden?

Kosten van een uitvaart

Uitvaarten zijn behoorlijk prijzig. Wanneer u zich dit niet realiseert en geen uitvaartverzekering hebt afgesloten, kan u aardig schrikken van de kosten. Voor een uitvaart in Nederland betaalt u gemiddeld tussen de € 6.500 en € 11.000. Over het algemeen wordt uitgegaan van een bedrag van € 7.500. Omdat een uitvaart dus behoorlijk aan de prijs is, wordt het aangeraden om een uitvaartverzekering af te sluiten. Als dit niet wordt gedaan en er geen geld beschikbaar is, kan er echter een vervelende situatie ontstaan.

kosten van een uitvaart

Wie betaalt als er geen uitvaartverzekering is?

Als er geen uitvaartverzekering is, moet de overleden persoon de uitvaart betalen. Het kan zijn dat deze persoon een speciale rekening heeft geopend die hiervoor is bedoeld. Ook is het mogelijk dat de overledene over voldoende geld beschikt om daarmee de uitvaart te betalen. In deze gevallen is het zonder uitvaartverzekering toch mogelijk om de uitvaart te bekostigen.

Nabestaanden betalen de uitvaart

In het geval er geen spaargeld of spaarpotje is, kan de uitvaart niet worden betaald met geld van de overledene. Dan komt de rekening bij de nabestaanden terecht. Denk hierbij aan de partner, kinderen, broers, zussen of ouders. De persoon die het dichtst bij de overledene stond kan de uitvaart bekostigen, maar er kan uiteraard ook een regeling worden getroffen. Niet iedereen kan dit immers betalen.

Gemeente betaalt de uitvaart

Wanneer ook de nabestaanden geen geld hebben of de uitvaart niet willen betalen, hoeft dit niet meteen te betekenen dat er geen uitvaart kan worden gehouden. In dit geval neemt de gemeente de kosten op zich, omdat iedereen een uitvaart moet kunnen krijgen.

Een uitvaart die is bekostigd door de gemeente is vaak erg simpel. Het graf is vaak klein en sober en persoonlijke elementen zullen er niet zijn. Vaak wordt er geen toespraak gehouden en zijn er ook geen versieringen. Ook een condoleance wordt niet gehouden. Daarnaast mag een graf al snel geruimd worden wanneer de gemeente ervoor moet betalen. Iedere gemeente gaat hier echter anders mee om.

Andere belangrijke regelingen door de gemeente

De gemeente kan niet alleen regelingen treffen voor de uitvaart, maar ook voor de erfenis of het huis. Het is mogelijk dat de gemeente beslag legt op het huis. Wanneer u dit niet wil, moet u hier rekening mee houden.

Bijzondere bijstand

Wil u niet dat de gemeente de uitvaart regelt en betaalt? Dan kan u kijken of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Deze is in het leven geroepen voor mensen met een laag inkomen die geld nodig hebben. Dit geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om toch een mooi afscheid te regelen. U kan deze bijstand bij de gemeente aanvragen.

Geld besparen

Is er geen uitvaartverzekering, maar komt u ook niet in aanmerking voor bijzondere bijstand of een regeling van de gemeente? Dan kan het helpen om de kosten van de uitvaart te drukken. U zou ervoor kunnen kiezen geen bloemen en speciaal vervoer te regelen. Ook bespaart u geld door geen uitvaartondernemer te regelen. Hierdoor is het wellicht toch mogelijk om de uitvaart te betalen.