Hoe wordt de erfenis precies verdeeld?

Suzanne Peters

Er komt natuurlijk veel bij kijken wanneer iemand komt te overleden. Een van de zaken die goed geregeld dient te worden is het verdelen van de erfenis. Hoe wordt de erfenis precies verdeeld?

Executeur testamentair

Het komt wel eens voor dat er een testament is aangemaakt waarin precies staat hoe de erfenis verdeeld moet worden. Ook staat er dan bij wie de Executeur testamentair moet worden. Dit is meestal een familielid en deze persoon is bevoegd om bijvoorbeeld bij de financiën te mogen komen. Ook zorgt deze persoon ervoor dat betalingen worden stopgezet, zoals van verzekeringen of abonnementen. Ook moet er over de erfenis nog belasting worden betaald en moet er successierecht worden betaald. Dit kan vaak nogal veel tijd in beslag nemen en hierdoor kan het ook lang duren tot de erfenis werkelijk wordt verdeeld. In een testament staat altijd wie wat krijgt en hier is doorgaans geen onderhandeling in mogelijk. Iemand mag wel de erfenis weigeren. Dit wordt vaak vooral gedaan wanneer de kans groot is dat er schulden geërfd kunnen worden of wanneer de onderlinge band niet goed was.

De kinderen en partner

Wanneer er geen testament is gemaakt, dan gaat vaak de erfenis naar de partner of de kinderen, omdat dit via de wet zo is vastgelegd. Wanneer er geen kinderen zijn, zal de partner alles erven en moet hier nog successierechten over betaald worden. Wanneer er sprake is van een gemeenschap van goederen en er kinderen zijn, dan erft de partner een groot gedeelte, maar krijgen de kinderen ook nog wat. De partner moet dit vervolgens zelf verdelen onder de kinderen.

Bloedverwanten

Zijn er geen kinderen en partners? Dan wordt de erfenis op een andere manier verdeeld. Er wordt dan een volgorde aangehouden die door de wet is vastgesteld. Als eerste op de lijst staan de ouders en broers en zussen. Daarna gaat het recht van de erfenis naar de grootouders  en daarna de overgrootouders. Als een broer of zus eerder is overleden dan de erflater, dan gaat het deel van de erfenis naar zijn of haar kinderen of partner.

Geen bloedverwanten

Heeft iemand die overleden is geen kinderen, partner of andere bloedverwanten? Dan wordt de erfenis meestal volledig aan de staat gedoneerd. Alleen wanneer er in een testament anders wordt vermeld, wordt de erfenis aan een ander gegeven, bijvoorbeeld een vriend of zakenpartner.

Erfbelasting

Wanneer er een erfenis wordt verdeeld, krijg ej ook te maken met erfbelasting. De mensen die de erfenis ontvangen, moeten deze belasting betalen. Dit wordt ook wel successierecht genoemd. Hoeveel je moet betalen is geheel afhankelijk van de situatie. Een partner of kinderen betaalt bijvoorbeeld veel minder successierecht dan de broers, zussen en ouders.

Zelf verdelen

Als er geen testament is, dan kan het ook voorkomen dat er zelf wat spullen worden verdeeld. Soms kan het zijn dat iemand graag iets wil hebben, omdat hij of zij daar goede herinneringen aan heeft. Wanneer iedereen het eens is met zo’n verdeling, kan dit doorgaans gewoon worden geregeld. Bij veel families verloopt dit zonder problemen. Probeer ook altijd goed te luisteren waarom iemand iets wil hebben en denk niet alleen aan jezelf. Hierdoor is het ook gemakkelijker om spullen goed te verdelen. Misschien wil je iets wel heel graag hebben, maar heeft een ander er veel meer emotionele waarde aan.

 

Wat als het niet goed verloopt?

Wanneer het niet goed gaat met de erfenis en mensen onderling flinke problemen hebben, kan er worden besloten om iemand in te schakelen die hierbij helpt. In de meeste families zal dit echter niet direct nodig zijn en kunnen er goede besluiten worden gemaakt.