Hoeveel erfbelasting moet je betalen?

Suzanne Peters

Erfbelasting is een speciaal type belasting dat je moet betalen over de erfenis die je ontvangt. Hoe werkt dit precies en hoeveel erfbelasting moet je precies betalen? Zijn er ook mogelijkheden om vrijstelling te krijgen en met welke bedragen moet je rekening houden?

Wat is erfbelasting?

Wanneer iemand komt te overlijden, ontvangen de nabestaanden vaak de erfenis. Dit kan verdeeld worden over meerdere mensen, maar het is ook mogelijk dat iedereen iets krijgt. Wanneer je een erfenis ontvangt, moet je hier erfbelasting over betalen. Deze erfbelasting werd vroeger successierechten genoemd. Sommige mensen noemen het om die reden nog steeds zo.

Erfbelasting vormt voor veel mensen een heikel punt, wat is immers het bedrag dat u aan belasting betaalt wanneer u een bedrag erft? De Belastingdienst bepaalt de belasting die u dient te betalen aan de hand van twee verschillende factoren. Het gaat enerzijds om de relatie die u had met de overledene, anderzijds gaat het om de hoogte van het bedrag. Des te verder de overledene van u af staat en des te hoger het bedrag dat u ontvangt, des te meer erfbelasting u daar over dient te betalen. Het is uiteraard verstandig om dit op voorhand na te gaan, om niet voor vervelende verrassingen te komen te staan.

Relatie met de overledene

Uw relatie met de overledene bepaalt in grote mate hoeveel erfbelasting u dient te betalen. Zou bijvoorbeeld uw partner of kind komen te overlijden? Dan hoeft u daar minder belasting over te betalen dan wanneer u iets erft van uw grootvader of andere afstammelingen. Is er sprake van overige erfgenamen? Buiten de familie om kan de erfbelasting oplopen tot 40%, waardoor een groot deel voor de Belastingdienst is. In het meest gunstige geval is er slechts sprake van 10% erfbelasting, waardoor een erfenis van ouders, partners of kinderen voor een groot deel ten goede zal komen aan de erfgenamen.

Uiteraard is er een rekenhulp van de Belastingdienst beschikbaar om te berekenen hoeveel erfbelasting u dient te betalen. Het is dan van belang om in ieder geval aan te geven wat uw relatie tot de overledene was en om welk bedrag het gaat. Aan de hand daarvan kunt u eenvoudig nagaan hoeveel erfbelasting u dient te betalen en welk deel bij de fiscus terecht zal komen.

Hoogte van het bedrag en de erfbelasting

Benieuwd naar de hoogte van de erfbelasting op basis van de cijfers voor 2015? Partners hoeven de minste belasting over een erfenis te betalen, het gaat tot een bedrag van €121.296 om 10% van de waarde. Het bedrag boven deze grens wordt aangeslagen voor 20%, waardoor dat twee keer meer belasting kost. Het is wat dat betreft de moeite waard om na te gaan welk bedrag er beschikbaar is en hoe dit zich verhoudt tot de grenzen die er gelden met betrekking tot de percentages. Een goede financieel adviseur kan u daar meer over vertellen en er bijvoorbeeld voor zorgen dat u niet meer erfbelasting betaalt dan strikt noodzakelijk.

Gaat het om een erfenis tussen grootouders en kleinkinderen of andere verdere afstammelingen binnen de familie? In dat geval is er standaard sprake van 18% erfbelasting, tot opnieuw een bedrag van €121.296. Boven dat bedrag geldt er een percentage van 36%, waardoor dit bijna net zo duur is als het tarief voor erfenissen waarbij er geen sprake is van een dergelijke familieband. Het standaardtarief vormt dan 30%, boven de grens van €121.296 gaat het om 40% van de erfenis. Op die manier strijkt de fiscus een relatief groot deel van de erfenis op, iets dat u eenvoudig zelf online kunt berekenen.

Vrijstelling

Over een erfbelasting kan een vrijstelling worden gegeven. Een vrijstelling houdt in dat er belasting wordt gerekend over alles boven dit bedrag. De vrijstelling wordt ieder jaar opnieuw bepaald en het bedrag hiervan is afhankelijk van de erfgenaam. Voor de partner is de vrijstelling bijvoorbeeld hoger dan voor de kinderen.

Vrijstelling in 2017

In 2017 kun je rekening houden met de volgende bedragen voor de vrijstelling:

 • Partners: 638.089 euro
 • Kinderen en kleinkinderen: 20.209 euro
 • Zieke en gehandicapte kinderen: 60.621 euro
 • Ouders: 47.859 euro
 • Overige verkrijgers: 2.129 euro

Alles wat erfgenamen krijgen dat hoger is dan deze aantallen, moet worden verrekend bij de belastingdienst. Houd er rekening mee dat deze bedragen ieder jaar anders kan zijn.

Hoeveel erfbelasting moet je betalen?

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de rol van de erfgenaam en het bedrag dat er ontvangen werd Je betaalt altijd een bepaald percentage aan rente bij de erfbelasting. Er zijn speciale tariefgroepen waar je rekening mee moet houden. Zo vallen partners en kinderen onder tariefgroep 1, kleinkinderen onder tariefgroep 1A en overige verkrijgers onder tariefgroep 2. De percentages van de erfbelasting en de grens van het bedrag kan ieder jaar verschillend zijn. In 2017 moet iedereen over bedragen tot 122.269 euro de volgende erfbelasting betalen:

 • Tariefgroep 1: 10 procent
 • Tariefgroep 1A: 18 procent
 • Tariefgroep 2: 30 procent

Wanneer het ontvangen bedrag hoger is dan 122.269 euro, dan is de rente van de erfbelasting als volgt:

 • Tariefgroep 1: 20 procent
 • Tariefgroep 1A: 36 procent
 • Tariefgroep  2: 40 procent

Hoe wordt de erfbelasting betaald?

Erfbelasting kan op twee manieren worden betaald. Er kan worden besloten dat één erfgenaam alles in één keer betaald, maar het is ook mogelijk dat dit per persoon wordt betaald. Iedereen die dan een erfenis heeft gekregen, krijgt van de belastingdienst een speciaal formulier dat ingevuld moet worden. Zorg ervoor dat je dit op tijd doet, want anders is het mogelijk dat je een flinke boete ontvangt.

Moet je altijd aangifte doen voor erfbelasting?

Iedereen die een formulier van de belastingdienst heeft ontvangen, is verplicht om aangifte te doen. Alleen wanneer je minder geld hebt ontvangen dan bij de vrijstelling staat aangegeven, hoef je geen aangifte te doen. Wanneer je twijfelt, wordt het wel aangeraden om alsnog aangifte doen. Zorg ervoor dat je altijd binnen acht maanden na het overlijden van je dierbare de aangifte voor erfbelasting doet.

Uitstel voor de aangifte

Het is mogelijk om uitstel te vragen voor de aangifte over erfbelasting. Wanneer dit nodig is, kun je dit bij de belastingdienst regelen. Er zijn wel verschillende zaken waar je op moet letten. Zo wordt er meer heffingsrente berekend wanneer je langer dan acht maanden wacht met de betaling. Wanneer uitstel nodig is, doe dit dan ook wel. Anders krijg je hoge boetes en dit kan voor allerlei problemen zorgen. Dit wil je natuurlijk zien te voorkomen.