Islamitische uitvaartverzekering

Als moslim hecht u er uiteraard waarde aan dat uw uitvaartverzekering bij uw wensen past. U kunt er dan voor kiezen een islamitische uitvaartverzekering af te sluiten. Dit is een uitvaartverzekering die de kosten van een islamitische begrafenis dekt. Op deze pagina bespreken we hoe een islamitische uitvaartverzekering in elkaar zit en bij welke verzekeraars u deze kan afsluiten.

Beste islamitische uitvaartverzekering

logo van Monuta

Monuta uitvaartverzekering

 • Complete verzorging uitvaart
 • Kinderen gratis meeverzekerd
 • Altijd aan te passen aan uw wensen
 • Verzekering: combinatie
 • Doorlooptijd: levenslang
 • Kind gratis meeverzekerd: tot 18 jaar

7,10

27 jaar €9.500,00 verzekerd

logo van Dela

DELA uitvaartverzekering

 • Gehele begrafenis volledig ontzorgd
 • Zelf wensen aangeven
 • Kinderen tot 25 jaar voordelig meeverzekerd
 • Verzekering: combinatie
 • Doorlooptijd: levenslang
 • Kind gratis meeverzekerd: nee

8,99 €

27 jaar €9.500,00 verzekerd

logo a.s.r.

a.s.r. uitvaartverzekering

 • Kinderen tot 18 jaar meeverzekerd
 • Geldverzekering
 • 24/7 bereikbaar
 • Verzekering: kapitaal
 • Doorlooptijd: tot 80 jaar
 • Kind gratis meeverzekerd: tot 21 jaar

10,58

27 jaar €9.500,00 verzekerd

Laatst bijgewerkt: 22 januari 2024. Bekijk alle aanbieders.

Wat is een islamitische uitvaartverzekering?

Voor u als moslim en ook voor uw nabestaanden is het van belang dat uw uitvaart volgens de islamitische rituelen wordt georganiseerd en dat de kosten voor deze islamitische rituelen worden gedekt door uw uitvaartverzekering. Om ervoor te zorgen dat dit door uw verzekering gedekt wordt, kunt u een islamitische uitvaartverzekering afsluiten.

Een islamitische uitvaartverzekering is een verzekering die de kosten voor uw islamitische uitvaart dekt. Deze uitvaartverzekeringen dekt onder meer de rituele wassing, het begraven van de overledene binnen 24 uur en vaak ook (deels) de eeuwige grafrust. Als u een islamitische uitvaartverzekering afsluit, bent u er dus van verzekerd dat uw begrafenis volgens de islamitische tradities kan worden uitgevoerd zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt.

Een islamitische begrafenis verzekeren: waar moet u op letten?

Als u ervoor kiest een islamitische begrafenisverzekering af te sluiten, is het goed om de verschillende soorten islamitische uitvaartverzekeringen met elkaar te vergelijken. Het is immers essentieel dat uw uitvaartverzekering niet alleen aansluit bij de islamitische cultuur, maar dat deze ook voldoet aan uw eigen wensen en voorkeuren. We bespreken allereerst de verschillende soorten uitvaartverzekeringen die in Nederland worden aangeboden. Vervolgens bespreken we de gebruiken en rituelen van een islamitische uitvaart.

Soorten islamitische uitvaartverzekeringen

In het algemeen zijn er drie soorten uitvaartverzekeringen in Nederland: de naturaverzekering, kapitaalverzekering en de combinatieverzekering.

begrafenis moslim

Naturaverzekering

Dit is een uitvaartverzekering die een vast pakket aan diensten dekt. U krijgt geen geldbedrag uitgekeerd. In plaats daarvan wordt uw uitvaart geregeld op basis van uw wensen en de mogelijkheden in het gekozen pakket. Een islamitische uitvaartverzorger of uitvaartverzorger met kennis van de islamitische gebruiken is hiervoor verantwoordelijk. Omdat de zaken door een uitvaartverzorger worden geregeld, hoeven uw nabestaanden minder zelf te regelen, wat voor rust kan zorgen, maar daar staat tegenover dat ze het geld dus niet geheel vrij kunnen besteden.

uitvaart islamitisch

Kapitaalverzekering

Dit is een uitvaartverzekering die een bedrag aan uw nabestaanden uitkeert. Dit bedrag is bedoeld om de kosten voor de uitvaart te dekken. De nabestaanden moeten de uitvaart zelf regelen; de verzekeraar is hier niet bij betrokken. Ze kunnen het geld wel geheel naar wens besteden. Ze zijn niet beperkt tot de opties van de uitvaartverzekeraar en kunnen uw uitvaart dan ook geheel naar uw wensen organiseren.

islamitisch graf

Combinatieverzekering

Zoals de naam al aangeeft, is dit een uitvaartverzekering die deels in natura en deels in kapitaal uitkeert. Een deel van het bedrag zal door de verzekeraar worden gebruikt om de uitvaart te regelen. De verzekeraar regelt bijvoorbeeld de locatie van de uitvaart. Het overige deel kan door de nabestaanden zelf worden uitgegeven om de overige zaken te bekostigen, zoals de rouwkaarten.

Begrafenis islam: gebruiken en rituelen

Moslims geloven erin dat Allah het leven geeft en neemt. Ook geloven ze in het principe dat de dood een overgang is naar het eeuwige leven. Een islamitisch afscheid gaat er dan ook anders aan toe dan een katholieke begrafenis of een westerse uitvaart zoals velen deze kennen. Een moslim wordt bijvoorbeeld altijd begraven en nooit gecremeerd. Ook is het van belang dat de overledene zo snel mogelijk wordt begraven.

Om kennis op te doen van de gebruiken en rituelen, behandelen we de tradities voor islamitische uitvaarten hieronder in het kort.

Begraven binnen 24 uur

Het is voor moslims van belang dat de overledene vóór de eerstvolgende zonsondergang of binnen 24 uur wordt begraven. Moslims geloven er namelijk in dat de overledene lijdt zolang hij of zij niet is begraven, omdat het lichaam nog onder de levenden is. In Nederland mogen overledenen echter pas na 36 uur worden begraven. Via de gemeente zal er daarom een ontheffing moeten worden aangevraagd.

Kort na het overlijden

Kort na het overlijden van de dierbare moeten de ogen worden gesloten. Daarnaast masseren dierbaren de gewrichten, zodat deze niet te stijf worden. Bovendien wordt er iets op de buik van de overledene gelegd om te voorkomen dat deze uitzet. Daarna wordt er een kleed over het lichaam getrokken dat het gehele lichaam bedekt.

Rituele wassing van het lichaam

De rituele wassing van het lichaam van de overledene is een belangrijk onderdeel van islamitische uitvaarten. In de Koran staat namelijk beschreven dat al het gestorvene onrein is. Om deze reden wordt het lichaam drie keer gewassen in een speciale ruimte bij een uitvaartcentrum of in een moskee. Dit gaat als volgt:

 • De eerste wassing wordt gedaan met lauw water.
 • De tweede wassing wordt gedaan met lotusbladenschuim (water en bladeren van de lotusbloem).
 • De derde wassing wordt gedaan met kamfer in het water.

Soms wordt er bij de wassing gebruikgemaakt van alcoholvrije zeep en parfum.

De wassing wordt uitgevoerd door vrienden, familie en andere leden uit de geloofsgemeenschap en onder begeleiding van een deskundig wasser. Alle deelnemers aan de wassing moeten zich vooraf en aan het einde van het ritueel reinigen. De wassing mag bovendien alleen worden uitgevoerd door hetzelfde geslacht, met uitzondering van jonge kinderen.

Nadat de rituele wassing is uitgevoerd, wordt het lichaam van de overledene in een witte stoffen doek gewikkeld. Dit wordt ook wel een kafan (dodenkleed) genoemd. De kafan dient gemaakt te zijn van ongebleekt katoen en wordt aan de boven- en onderkant gesloten met knopen. De overledene kan de eigen kafan geregeld hebben, waarvoor deze volgens het geloof wordt beloond in het hiernamaals. Als de kafan nog niet is geregeld, kan de familie daarvoor zorgen.

Dodengebed

Nadat de overledene ritueel is gewassen, wordt er een speciaal dodengebed (Djanazah-gebed) in de moskee verricht. Dit gebed wordt vaak uitgevoerd door een grote groep mensen. Het gebed duurt enkele minuten. Er moet aan een aantal regels worden voldaan:

 • Enkel moslims mogen aan het dodengebed meedoen.
 • Alle deelnemers dienen in een staat van reinheid (wudhu) te zijn.
 • Het dodengebed wordt doorgaans uitgevoerd door een imam of door de zoon van de overledene.

Begraven van de overledene

overledene begraven met water op graf gooien

Als het dodengebed is uitgevoerd, moet de overledene zo snel mogelijk worden begraven. De mannen dragen de overledene naar de begraafplaats. De mannen die zich hebben opgegeven als drager rouleren, om iedereen een kans te geven. Terwijl de overledene naar het graf wordt gebracht, herhalen de aanwezigen de uitspraak ‘Allahoe akbar’ (God is de grootste). Verder wordt de tocht in stilte doorbracht.

Bij een islamitische begrafenis wordt de overledene meestal niet in een kist gelegd, maar wordt er enkel een afdakje van steen of houten planken boven het hoofd geplaatst. Hierdoor wordt het gezicht niet direct met aarde bedekt. De overledene moet met het aangezicht richting de Ka’aba in Mekka worden gelegd. Daarnaast is het gebruikelijk om ruimte boven het lichaam open te houden en de lijkwade bij het hoofd en de voeten los te maken. Daarna wordt het graf drie keer met twee handel vol water besproeid. Ten slotte wordt het graf met aarde en/of zand gesloten. Moslims worden doorgaan alleen begraven. Ook wordt er niet aan cremeren gedaan.

Na de begrafenis

Nadat de overledene is begraven, gaan de genodigden naar het huis van de overledene om de nabestaanden te steunen. Doorgaans hebben moslims drie dagen om te rouwen. De nabestaanden kunnen in deze periode worden getroost en gecondoleerd. Het aantal dagen wordt in sommige tradities en culturen uitgebreid naar 40 dagen. Het is echter wel gebruikelijk om niet te luidruchtig verdriet te hebben. Gedurende de rouwperiode doen moslims namelijk aan relativering. Ze geloven dat Allah het leven neemt en geeft en dat de overledene alles meekrijgt.

Islamitische begrafenis: in Nederland of het buitenland?

Steeds meer moslims kiezen ervoor om de uitvaart in Nederland te laten plaatsvinden. Er kan echter ook worden gekozen voor een uitvaart in het land van herkomst. Daar wordt vaak standaard voldaan aan alle rituelen en gebruiken. Bij het maken van een keuze moet u met een aantal zaken rekening houden.

Begrafenis in land van herkomst

Als er voor een begrafenis in het land van herkomst wordt gekozen, komen daar meer kosten bij kijken. Het overbrengen van een overledene (repatriëring) naar het land van herkomst kost namelijk veel geld. Als u graag in uw land van herkomst begraven wil worden, is het goed daar rekening mee te houden door een hoger verzekerd bedrag te kiezen.

Begrafenis in Nederland

Een begrafenis in Nederland wordt voor veel moslims steeds gebruikelijker. Op steeds meer plekken in Nederland en bij verschillende uitvaartverzekeringen kan u de uitvaart geheel volgens de islamitische rituelen organiseren. De uitvaartverzorgers zijn op de hoogte van de gebruiken en luisteren naar uw wensen. Ook is het op bepaalde plekken in Nederland mogelijk om eeuwige grafrust te garanderen.

Kosten van een islamitische begrafenis

Als u een islamitische uitvaartverzekering gaat afsluiten, is het belangrijk dat u rekening houdt met het verzekerde bedrag. Het gemiddelde verzekerde bedrag voor een reguliere uitvaartverzekering kan onvoldoende zijn om alle kosten voor een islamitische uitvaart te dekken. Dat komt onder meer doordat islamitische graven door de eeuwige grafrust duurder zijn dan de in Nederland reguliere graven.

De kosten voor een reguliere islamitische begrafenis in Nederland kost al gauw rond de € 8.000. Voor eeuwige grafrust betaalt u gemiddeld tussen de € 2.500 en € 8.000. Als u begraven wil worden in uw land van herkomst, lopen de kosten al gauw op tot € 10.000 tot € 15.000.

Als u de islamitische rituelen wilt volgen, is het dus goed om rekening te houden met de hoogte van de kosten en de dekking van de verzekering. Een passende uitvaartverzekering biedt voldoende dekking om aan al uw wensen en eisen te kunnen voldoen.

Veelgestelde vragen

Is eeuwige grafrust in Nederland mogelijk?

Ja, eeuwige grafrust is op steeds meer begraafplaatsen in Nederland mogelijk. Ook kan de overledene op een specifieke islamitische begraafplaats worden begraven. Daar kunnen de overledenen geheel volgens islam begrafenis rituelen worden begraven. U kunt online vinden waar alle islamitische begraafplaatsen in Nederland liggen. De kosten voor eeuwige grafrust liggen gemiddeld tussen de € 2.500 en € 8.000.

Bij welke uitvaartverzekeringen kan de overledene binnen 24 uur worden begraven?

Dit is bij meerdere uitvaartverzekeringen mogelijk, waaronder DELA, a.s.r. en Monuta. De uitvaartverzekeringen van deze verzekeraars bieden dekking voor de islamitische rituelen en gebruiken, waaronder het begraven binnen 24 uur. Het kan echter voorkomen dat er op zondag of op feestdagen wel aan opbaring moet worden gedaan. Het is goed daar rekening mee te houden.

Hoe werkt een uitvaartverzekering?

Een passende uitvaartverzekering dekt de kosten voor uw uitvaart. U kiest een verzekerd bedrag en een looptijd en moet maandelijks premie betalen. Wanneer u overlijdt, komt het geld beschikbaar om de uitvaart te bekostigen. Met een uitvaartverzekering voorkomt u dat uw nabestaanden zelf voor de kosten van de uitvaart moeten opdraaien.