Zijn uitvaartkosten aftrekbaar?

Laatst bijgewerkt:
Geschreven door: Mabelle Abraham
Leestijd: 4 Minuten

Kosten voor een begrafenis of crematie zijn niet aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Toch zijn sommige uitvaartkosten wel aftrekbaar voor de erfbelasting. Erfbelasting is een speciaal type belasting die betaald dient te worden over de erfenis die u ontvangt. Hoe werkt dit precies en hoeveel erfbelasting moet u precies betalen? Zijn er ook mogelijkheden om vrijstelling te krijgen en met welke bedragen moet u rekening houden?

Wat is erfbelasting?

Wanneer iemand komt te overlijden, ontvangen de nabestaanden vaak de erfenis. Dit kan verdeeld worden over meerdere mensen, maar het is ook mogelijk dat iedereen iets krijgt. Wanneer u een erfenis ontvangt, moet u hier erfbelasting over betalen. Deze erfbelasting werd vroeger successierechten genoemd. Sommige mensen noemen het om die reden nog steeds zo.

plaatsen grafsteen koffietafel huur fiscaal aftrekbaar en uitvaart aftrekbaar

Erfbelasting vormt voor veel mensen een heikel punt, wat is immers het bedrag is, dat u aan belasting betaalt wanneer u een bedrag erft? De Belastingdienst bepaalt de belasting die u dient te betalen aan de hand van twee verschillende factoren. Het gaat enerzijds om de relatie die u had met de overledene, anderzijds gaat het om de hoogte van het bedrag. Des te verder de overledene van u af staat en des te hoger het bedrag dat u ontvangt, des te meer erfbelasting u daar over dient te betalen. Het is uiteraard verstandig om dit op voorhand na te gaan, om niet voor vervelende verrassingen te komen te staan.

Relatie met de overledene

Uw relatie met de overledene bepaalt in grote mate hoeveel erfbelasting u dient te betalen. Zou bijvoorbeeld uw partner of kind komen te overlijden? Dan hoeft u daar minder belasting over te betalen dan wanneer u iets erft van uw grootvader of andere afstammelingen. Is er sprake van overige erfgenamen? Buiten de familie om kan de erfbelasting oplopen tot 40%, waardoor een groot deel voor de Belastingdienst is. In het meest gunstige geval is er slechts sprake van 10% erfbelasting, waardoor een erfenis van ouders, partners of kinderen voor een groot deel ten goede zal komen aan de erfgenamen.

Uiteraard is er een rekenhulp van de Belastingdienst beschikbaar om te berekenen hoeveel erfbelasting u dient te betalen. Het is dan van belang om in ieder geval aan te geven wat uw relatie tot de overledene was en om welk bedrag het gaat. Aan de hand daarvan kunt u eenvoudig nagaan hoeveel erfbelasting u dient te betalen en welk deel bij de fiscus terecht zal komen.

Aftrekbare begrafeniskosten erfbelasting

Sommige kosten die u maakt voor een uitvaart kunnen in de aangifte erfbelasting worden afgetrokken. Ook zijn er kosten die niet aftrekbaar zijn. In onderstaande tabel worden de aftrekbare kosten en niet aftrekbare kosten weergegeven.

Aftrekbare kostenNiet aftrekbare kosten
De verzorging van de overledeneDe (notariële) verklaring van erfrecht.
Bloemen, rouwadvertenties in de krant, rouw- en bedankkaartenDe akte van verdeling.
Het begraven of cremerenDe kosten van een uitbestede overlijdensaangifte inkomstenbelasting.
Een kist, urn en grafsteenDe makelaar voor de verkoop van de woning.
De huur van een aula voor de bijeenkomst en catering ernaDe beloning voor de executeur.

Vrijstelling

Over een erfbelasting kan een vrijstelling worden gegeven. Een vrijstelling houdt in dat er belasting wordt gerekend over alles boven dit bedrag. De vrijstelling wordt ieder jaar opnieuw bepaald en het bedrag hiervan is afhankelijk van de erfgenaam. Voor de partner is de vrijstelling bijvoorbeeld hoger dan voor de kinderen.

Vrijstelling in 2023

In 2023 kun je rekening houden met de volgende bedragen voor de vrijstelling:

  • Partners: € 723.526
  • Kinderen en kleinkinderen: € 22.918
  • Zieke en gehandicapte kinderen: € 68.740
  • Ouders: € 54.270
  • Overige verkrijgers: € 2.418

Alles wat erfgenamen krijgen dat hoger is dan deze aantallen, moet worden verrekend bij de belastingdienst. Houd er rekening mee dat deze bedragen ieder jaar anders kan zijn.

Toch een belastingvoordeel

In enkele gevallen kan u toch aanspraak maken op een belastingvoordeel voor de verzekering/bekostiging van een uitvaart. Hier is sprake van:

  • Als u kiest voor een koopsom uitvaartverzekering: u betaalt dan in één keer een bepaald bedrag om uw uitvaart te dekken.
  • Als u kiest voor een uitvaartdeposito: u zet dan in één of meerdere keren een groot bedrag apart op een geblokkeerde spaarrekening. Ieder jaar ontvangt u rente over dit bedrag. Deze rente is hoger dan bij een traditionele spaarrekening.
  • Als u de uitvaart zelf betaalt (zie kopje: ‘uitvaart zelf wel aftrekbaar‘)

Belastingvrij

Bij een koopsom uitvaartverzekering of uitvaartdeposito hoeft u over de eerste 6.977 euro (grens 2017) geen vermogensrendementsheffing te betalen. De Belastingdienst rekent namelijk een bedrag van 6.977 euro niet mee bij de berekening eigen vermogen in box 3.

Let wel op:

De waarde van de uitvaartverzekering of de depositorekening mag niet boven de 6.977 euro uitkomen anders moet u alsnog over het gehele bedrag vermogensbelasting betalen en vervalt het belastingvoordeel.

Uitkering uitvaartverzekering

Als de overledene een uitvaartverzekering had, kunnen sommige kosten voor de uitvaart worden gedekt door de verzekering. U kunt de aftrekbare uitvaartkosten verminderen met het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij heeft uitgekeerd of gedekt.

Als de verzekering een hogere uitkering heeft gehad dan de daadwerkelijke kosten van de uitvaart, dan moet het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij heeft uitgekeerd, opgegeven worden in de aangifte erfbelasting.

overlijden aftrekbaar en uitvaart aftrekken kosten dekt kosten sprekers

Veelgestelde vragen

Zijn begrafenis kosten aftrekbaar?

Bent u benieuwd of de begrafeniskosten aftrekbaar zijn? Dit is niet het geval, de kosten van een begrafenis zijn niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting. In uw aangifte erfbelasting mag u de kosten voor de uitvaart aftrekken zoals kleding, rouwadvertenties, bloemen, condoleanceregister, verzendkosten van rouwkaarten en bedankkaarten. begrafeniskosten aftrekbaar

Is de crematie aftrekbaar?

Kosten voor een crematie mag u niet aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.
In uw aangifte erfbelasting mag u kosten voor diensten die betrekking hebben op de crematie aftrekken, bijvoorbeeld: kosten voor kleding voor de overledene of verzorging ervan, kosten voor rouwadvertenties, bloemen, condoleanceregister, verzendkosten van rouwkaarten en bedankkaarten.