Levensverzekering

Laatst bijgewerkt:
Geschreven door: Mabelle Abraham
Leestijd: 6 Minuten

Waarschijnlijk heeft u wel eens gehoord van de term levensverzekering . Maar wat is een levensverzekering nou eigenlijk? En waarom is het verstandig om een levensverzekering af te sluiten? Bij het afsluiten van een levensverzekering is het verstandig om er in ieder geval rekening mee te houden dat er verschillende soorten levensverzekeringen bestaan. U heeft de mogelijkheid om er daarmee voor te zorgen dat u een pensioen opbouwt of u uw nabestaanden ontlast met de kosten van uw begrafenis of crematie. Met een levensverzekering zorgt u ervoor dat u in het heden premie betaalt, om daar in de toekomst de vruchten van te plukken.

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is een verzekering die geld of diensten uitkeert bij leven of dood. Een levensverzekering keert een bepaald geldbedrag uit als de verzekerde overlijdt of op een vooraf afgesproken moment. Een levensverzekering is een verzamelnaam voor verschillende verzekeringen die te maken hebben met leven en dood. Er zijn dus verschillende soorten levensverzekeringen die allemaal een ander risico dekken.

levensverzekering afsluiten

Waarom een levensverzekering afsluiten?

Een levensverzekering kunt u voor verschillende doelen afsluiten. Het is dus belangrijk dat u bij het oriënteren op een levensverzekering nadenkt wat uw doel is. Wilt u uw hypotheek aflossen, uw pensioen aanvullen of uw uitvaart alvast financieel regelen? In het laatste geval is het afsluiten van een uitvaartverzekering de beste oplossing. Deze keert, anders dan een overlijdensrisicoverzekering, altijd uit. 

Voordelen

 • Snel geld beschikbaar na overlijden.
 • Uitkering in eigendom.
 • Controle, zelfs na uw overlijden.
 • Geen notaris nodig.

Verschillende soorten levensverzekeringen

Er zijn verschillende levensverzekeringen. Kies daarom de levensverzekering die het beste bij u past.

 • Gelijkblijvend: Bij deze dekking blijft het uit te keren bedrag gelijk. Dit geldt tijdens de looptijd als na het overlijden.
 • Lineair dalend: Bij een lineair dalende dekking daalt het bedrag dat wordt uitgekeerd na overlijden ieder jaar met een vast percentage.
 • Annuïtair dalend: Met aan annuïtair dalende dekking daalt het bedrag dat wordt uitgekeerd ieder jaar. Ook tijdens de looptijd van de verzekering. Hierbij kiest u zelf het percentage.

In onderstaand overzicht worden de meest voorkomende levensverzekeringen weergegeven:

verzekeraar keert overlijdensrisico uit

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering waarmee nabestaanden een financiële uitkering ontvangen als een verzekerde overlijdt. Overlijdensrisicoverzekering keert uit als u overlijdt voor de einddatum van de verzekering. Dit bedrag kunnen uw nabestaanden dan bijvoorbeeld gebruiken om een deel van de hypotheek af te lossen.

keer uit op het moment dat de verzekerde overlijdt

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering is een verzekering waarmee nabestaanden een financiële uitkering ontvangen voor de kosten van de uitvaart. Uitvaartverzekering keert uit als u overlijdt. Er zit geen looptijd aan vast en er wordt altijd uitgekeerd.

looptijd van de verzekering

Lijfrenteverzekering

Een lijfrenteverzekering is een levenslange kapitaalverzekering die een levenslange uitkering biedt aan de verzekerde of aan de begunstigde. Bij een lijfrenteverzekering betaalt de verzekerde een vast bedrag per maand of jaar, waarmee de verzekeraar de uitkering financiert.

keert uit op afgesproken einddatum

Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering is een verzekering waarmee een verzekerde een bedrag krijgt bij overlijden of bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Bij een kapitaalverzekering betaalt de verzekerde een premie en de verzekeraar betaalt bij overlijden of bij het bereiken van de leeftijd een verzekerd bedrag.

Verschil overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering

Het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering is dat een overlijdensrisicoverzekering een levensverzekering is die een bedrag uitkeert bij overlijden van de verzekerde. De uitkering wordt gebruikt om de begrafenis- of crematiekosten te dekken. Een uitvaartverzekering daarentegen is een verzekering die meestal een gegarandeerd bedrag uitkeert bij het overlijden van de verzekerde. Deze verzekering is bedoeld om de uitvaartkosten te dekken, maar soms wordt het bedrag ook gebruikt voor andere doeleinden, zoals het betalen van schulden of het overdragen van bepaalde kosten aan nabestaanden.

In onderstaand overzicht worden de belangrijkste verschillen nog eens op een rijtje gezet:

OverlijdensrisicoverzekeringUitvaartverzekering
Kapitaal uitgekeerd bij overlijdenDekken van de uitvaartkosten
Hogere premie dan een uitvaartverzekeringLaag tarief
Te gebruiken voor andere zaken dan alleen uitvaartkostenKan alleen gebruikt worden voor uitvaartkosten

Kosten levensverzekering

De kosten van een levensverzekering zijn afhankelijk van meerdere factoren, zoals uw leeftijd, uw gezondheid, het type levensverzekering dat u kiest, hoe lang u de verzekering wilt laten lopen en de verzekeringsmaatschappij waarmee u de verzekering afsluit. Als algemene richtlijn geldt dat hoe jonger u bent, hoe lager de premies zullen zijn. Uw verzekeringsmaatschappij kan u meer informatie geven over de precieze kosten van een levensverzekering die u mogelijk wilt afsluiten.

De premie die u betaald bestaan uit de volgende onderdelen:

 • De premie die u betaalt voor uitkering bij leven en/of overlijden
 • De kosten voor het beheer van de verzekering door een verzekeringsadviseur
 • Premie voor eventuele aanvullende dekkingen (als u die heeft meeverzekerd)

Levensverzekering vergelijken

Levensverzekeringen vergelijken is een goed idee als u op zoek bent naar een manier om uw financiële toekomst te beschermen. Er zijn veel verschillende soorten levensverzekeringen waar u uit kunt kiezen. Door ze te vergelijken, kunt u de verzekering vinden die bij u past en die u het meeste oplevert.

Waarop letten?

 • Soort levensverzekering
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Dekking
 • Kosten
 • Betalingen
 • Service

Levensverzekering afsluiten

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen die u kunt afsluiten. Zo zijn er op dit moment verschillende uitvaartverzekeringen in Nederland. Om de meest passende uitvaartverzekering te vinden, zijn de 3 bekende uitvaartverzekeraars van 2024 in onderstaand overzicht weergegeven.

7,10

Maandelijkse premie: 27 jaar €9.500,00 verzekerd

Meer informatie

logo van Dela

8,99 €

Maandelijkse premie: 27 jaar €9.500,00 verzekerd

Meer informatie

11,34 €

Maandelijkse premie: 27 jaar €9.500,00 verzekerd

Meer informatie

Uw levensverzekering afsluiten bij een hypotheek

Als u een hypotheek afsluit, kunt u ervoor kiezen om daar ook een levensverzekering aan te koppelen. Deze levensverzekering, ook wel een overlijdensrisicoverzekering genoemd, zorgt ervoor dat als u overlijdt, de hypotheekverstrekker de uitkering ontvangt en (een deel van) de hypotheek wordt afgelost. Dit proces heet verpanden. Hoewel het bij nieuwe hypotheken niet meer verplicht is om een levensverzekering te koppelen aan uw hypotheek, kan het toch verstandig zijn om dit wel te doen. Neem hierover contact op met uw hypotheekverstrekker of hypotheekadviseur.

Levensverzekering en de belasting

Houd er rekening mee dat de levensverzekering en de belasting zich in verschillende situaties op een verschillende manier tot elkaar verhouden. Maakt u gebruik van een levensverzekering in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering? In dat geval is de premie niet aftrekbaar voor de belastingen, er is sprake van een uitkering in box 3. Dat betekent dat de uitkering belastingvrij is, al dient een nabestaande daar mogelijk wel belasting over te betalen. Er is dan sprake van erfbelasting. Wilt u dit op voorhand al voorkomen? Zorg er dan voor dat u de levensverzekering kruislings afsluit. Dat betekent dat degene die de uitkering na overlijden ontvangt de verzekeringnemer wordt. Het gaat dan om een uitkering van een ‘eigendom’, waardoor er geen sprake is van erfbelasting.

Wilt u gebruik maken van een levensverzekering in de vorm van een uitvaartverzekering? In dat geval is de uitkering daarvan tevens belastingvrij, mits het geld wordt gebruik voor een begrafenis of crematie. Het is van belang dat het volledige bedrag daarvoor wordt aangewend. Wordt de uitkering van de levensverzekering ook op een andere manier gebruikt? Dan is er sprake van ‘inkomen’, waardoor er belasting over dient te worden betaald.

Veelgestelde vragen

Wat is een gemengde verzekering?

Een gemengde verzekering is een verzekering die twee of meer verschillende soorten dekking kan bieden. Het kan meerdere verzekeringsdekkingen omvatten, zoals levensverzekeringen, schadeverzekeringen, gezondheidsverzekeringen of andere financiële producten. Het kan ook een combinatie zijn van verschillende polissen, waarbij de verzekeringsmaatschappij de verzekeringspremies samenvoegt en één maandelijkse premie aan de verzekerde in rekening brengt. De gemengde verzekering keert altijd uit. Als u in leven bent op de einddatum, ontvangt u de uitkering. Als u echter voor de einddatum overlijdt, keert de verzekering op dat moment uit.

Welke soort levensverzekering kunt u het beste afsluiten?

Het type levensverzekering dat het beste bij uw behoeften past, hangt af van uw doel. Als u bijvoorbeeld een verzekering wilt die u na uw overlijden financiële zekerheid biedt aan uw nabestaanden, dan is een uitvaartverzekering mogelijk de beste optie. Als u liever een levensverzekering wilt die een inkomen biedt gedurende uw leven, dan is een verzekering met periodieke betalingen misschien een betere optie. Het is ook belangrijk om te overwegen wanneer een levensverzekering uitkeert. Sommige verzekeringen betalen bijvoorbeeld alleen uit bij overlijden, terwijl andere ook uitkeringen bieden bij het bereiken van een bepaalde leeftijd of bij ziekte. Door uw doelen en wensen te bepalen, kunt u de beste levensverzekering voor uw situatie kiezen.