Medische acceptatie

Laatst bijgewerkt:
Geschreven door: Suzanne Peters
Leestijd: 5 Minuten

De term medische acceptatie komt in de wereld van de uitvaartverzekering veelvuldig voor. Het houdt in dat uw acceptatie onder meer af zal hangen van uw medische toestand en dat een verzekeraar vrij is om u op grond van uw medische toestand niet te accepteren voor de uitvaartverzekering, zoals u deze heeft aangevraagd. Op het moment dat uit uw gezondheidsverklaring blijkt dat u een bepaalde medische aandoening heeft die uw levensverwachting drastisch kan beperken is dit voor een uitvaartverzekeraar natuurlijk aanleiding om u voor de verzekering te gaan weigeren.

Het is mogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten, zelfs als u voor de verzekering geweigerd bent. Dit gebeurt door het instellen van carenzjaren; een aantal jaren waarvoor er geen uitkering wordt verstrekt als er tijdens deze periode overlijden optreedt. Als de carenzjaren zijn verstreken, zal de verzekeraar de volledige uitkering verstrekken.

medische acceptatie en medische acceptatieprocedure

Wat is medische acceptatie?

Medische acceptatie is een proces waarbij de verzekeringsmaatschappij een aanvraag voor een begrafenisverzekering analyseert om te bepalen of de aanvrager geschikt is voor de aangevraagde verzekering. Afhankelijk van het verzekeringsbedrijf en de verzekering die wordt aangevraagd, kan dit proces de aanvrager vragen naar zijn medische geschiedenis, het verplichten om een medische test te ondergaan, of beide.

Waarom is een medische acceptatie belangrijk?

Medische acceptatie is belangrijk omdat verzekeringsmaatschappijen de gezondheid van de aanvrager willen beoordelen voordat ze een verzekering afsluiten. De gezondheid van de aanvrager bepaalt hoeveel risico een verzekeringsmaatschappij neemt bij het afsluiten van een verzekering en het bepalen van het premiebedrag. Medische acceptatie helpt de verzekeringsmaatschappij om een goede inschatting te maken van het risico dat zij lopen als ze de verzekering afsluiten.

Carenzjaren en medische acceptatie

Met carenzjaren zorgen verzekeraars ervoor dat zij bepaalde risico’s niet hoeven te nemen. Als dus blijkt dat er sprake van een medische aandoening is, dan ziet de verzekeraar dit natuurlijk als een risicofactor. Het risico op vroegtijdig overlijden en het feit dat het de verzekeraar op korte termijn dus geld kan kosten nemen zij met carenzjaren weg. Als een verzekeraar bijvoorbeeld 3 carenzjaren hanteert, dan hoeven zij bij overlijden in deze periode niet uit te keren of wellicht doen zij een beperkte uitkering – bekijk hiervoor altijd de voorwaarden van een verzekeraar.

medisch formulier en medische selectie door medisch adviseur

Mocht een verzekeraar helemaal niet uitkeren tijdens overlijden binnen de carenzjaren, dan zal de verzekeraar in kwestie de reeds betaalde premie uitkeren aan de nabestaanden van de verzekerde. Ook kan een verzekeraar ervoor kiezen de koopsom uit te keren aan de nabestaanden. Het is belangrijk dat u goed doordrongen bent van de voorwaarden van een uitvaartverzekeraar. Dit geldt voor alle belangrijke aspecten van de verzekering en dus ook zeker voor de carenzjaren, indien hier sprake van is bij uw uitvaartverzekering, want dit kan uiteindelijk een heel groot verschil maken natuurlijk.

Acceptatie bij ziekte

Zoals het u waarschijnlijk al duidelijk was geldt er voor de uitvaartverzekering nooit een verplichting voor verzekeraars om u toe te laten. Heeft u bijvoorbeeld een chronische ziekte, dan zou de medische acceptatie van de verzekeraar wel eens roet in het eten kunnen gaan gooien en ervoor zorgen dat u hierdoor niet zal worden geaccepteerd. Als u chronisch ziek bent betekent dit zeker niet altijd automatisch een afwijzing, aangezien een verzekeraar zich opnieuw zou kunnen beroepen op carenzjaren.

Gaat u een uitvaartverzekering aanvragen en u bent chronisch ziek, dan kan een verzekeraar er ook voor gaan kiezen om u te belasten met een hogere premie voor uw verzekering. Bij ziekte is het vergelijken van uitvaartverzekeringen wellicht nog belangrijker dan het normaliter al is, want het is natuurlijk van cruciaal belang hoe een verzekeraar om gaat met uw ziekte en welke gevolgen zij hieraan verbinden.

Gezondheidsverklaring

De gezondheidsverklaring is uiteraard de verklaring die voor de verzekeraar alles duidelijk zal maken op het gebied van je medische conditie. Vrijwel iedere verzekeraar zal van de gezondheidsverklaring gebruik maken om te zien of zij uiteindelijk vinden dat u bij hen uw uitvaartverzekering mag onderbrengen. Voor een uitvaartverzekeraar is het uiteraard van zeer groot belang om uw medische conditie aan de hand van uw gezondheidsverklaring vast te stellen. Niet alle verzekeraars hanteren dezelfde gezondheidsverklaring, want deze kan bij de ene verzekeraar namelijk kort zijn, terwijl een andere verzekeraar juist een zeer uitgebreide gezondheidsverklaring op heeft gesteld. Het kan ook goed zijn dat een uitvaartverzekeraar het niet alleen maar bij het invullen van een gezondheidsverklaring wil laten in uw geval en dat zij u bijvoorbeeld nog extra willen gaan onderzoeken. In dat geval zult u – indien u nog altijd een uitvaartverzekering af wilt sluiten – akkoord moeten gaan met het extra onderzoek, zodat de verzekeraar op basis daarvan alsnog het oordeel over het afsluiten van de uitvaartverzekering kan vellen.

Een gezondheidsverklaring hoeft niet per definitie in uw nadeel uit te pakken, want als namelijk blijkt dat u kerngezond bent zou dit ook juist premievoordeel op kunnen leveren voor u als verzekerde. Iemand hoeft niet per se aan een bepaalde ziekte of iets dergelijks te leiden om in de ogen van de verzekeraar toch als ongezond te worden bestempeld bij de medische acceptatie, want dit zou bijvoorbeeld ook al kunnen als er bij de te verzekeren persoon sprake is van overgewicht. Op dat moment is er ook een verhoogd risico op aandoeningen en dergelijke en dit zou voor een verzekeraar reden genoeg kunnen zijn om bijvoorbeeld de premie te verhogen voor de verzekerde.

Medische acceptatie en vroegtijdig overlijden

Als een verzekerde vroegtijdig komt te overlijden en de uitvaartverzekering is nog niet zo lang geleden afgesloten, dan kan dat voor een verzekeraar natuurlijk verdacht zijn. In zo’n geval zou een uitvaartverzekeraar kunnen besluiten om een onderzoek in te stellen naar de doodsoorzaak om te zien of de verzekerde mogelijk iets achter heeft gehouden bij het invullen van de gezondheidsverklaring. Houd er daarom rekening mee dat u zeker niets voor uw verzekeringsmaatschappij achterhoudt op het moment dat u de gezondheidsverklaring invult, want als u komt te overlijden en uw uitvaartverzekeraar komt er na het doen van een onderzoek naar de doodsoorzaak achter dat u niet eerlijk bent geweest zal er uiteraard geen uitkering namens de uitvaartverzekeraar plaatsvinden.

Veelgestelde vragen

Kan mijn uitvaartverzekering aanvraag worden afgewezen?

Uitvaartverzekeringen kennen een acceptatiebeleid waardoor een verzekeraar aanvragers kan weigeren. Dit kan gebeuren wanneer iemand een risicovol beroep heeft, een bepaalde hobby of levensstijl heeft, of gezondheidsproblemen heeft. In dat geval kan de verzekeraar de aanvraag voor een uitvaartverzekering afwijzen. Ook kan een verzekeraar aanvragers afwijzen vanwege leeftijd; wanneer iemand ouder is dan 70 jaar, kan de verzekeraar de aanvraag afwijzen omdat de kans op vroegtijdig overlijden te groot is. Als iemand geweigerd wordt, kunnen ze een verzekering aanvragen bij een verzekeraar die minder strenge eisen stelt, of kunnen ze een bedrag opzij zetten of sparen voor hun uitvaart.