Overlijdensrisicoverzekering

admin

Een overlijdensrisicoverzekering vormt een uitstekende keuze, we komen vroeg of laat immers allemaal te overlijden. Het is dan een prettige gedachte dat een verzekeraar de kosten voor bijvoorbeeld de eigen woning voor z’n rekening neemt of zorgt voor de uitkering van een mooi kapitaal. Dit betekent indirect dat de nabestaanden daar niet zomaar mee te maken krijgen. In plaats daarvan kunt u er met een overlijdensrisicoverzekering zelf voor zorgen dat alles in orde is en u zelf heeft betaald voor de goede financiële positie van hen die u achterlaat.

Het is de moeite waard om de verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen met elkaar te vergelijken en goed te kijken naar de verschillende varianten die er beschikbaar zijn. Op die manier krijgt u een goed beeld van wat u van een dergelijke polis kunt verwachten en hoe u er daarmee voor zorgt dat u alles goed heeft geregeld. We beantwoorden een aantal van de veel gestelde vragen over de overlijdensrisicoverzekering. Dat neemt echter niet weg dat het van belang is om u hier goed over te laten adviseren en op die manier een uitstekende keuze te maken.

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Er bestaan verschillende overlijdensrisicoverzekeringen. Het is verstandig om de varianten goed met elkaar te vergelijken en op basis daarvan een keuze te maken. U kunt bijvoorbeeld zelf bepalen hoe lang de polis duurt en welk bedrag u wilt verzekeren. Uiteraard kunt u binnen de overlijdensrisicoverzekering zelf bepalen hoe u de premie opbouwt en waar u wel of niet voor wilt betalen. Bovendien is het mogelijk om beiden een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten en daarmee voor elkaar belangrijke risico’s op kosten af te dekken. Door u daar goed over te laten adviseren krijgt u een goed beeld van wat er mogelijk is en hoe dat zorgt voor een belangrijke mate van financiële zekerheid.

Kiest u voor een kapitaalverzekering die een bepaald bedrag zal uitkeren aan uw nabestaanden? Het is dan de moeite waard om de volgende drie varianten te vergelijken:

  • Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
  • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

In het eerste geval blijft het verzekerde bedrag gedurende de gehele looptijd gelijk. Dit is vooral interessant wanneer u bijvoorbeeld de kosten voor een woning met een aflossingsvrije hypotheek wilt dekken. Er vinden geen aflossingen plaats, waardoor het ook over een aantal jaar van belang is om een hoog bedrag uit te laten keren. Dankzij de overlijdensrisicoverzekering heeft u de mogelijkheid uw partner in de woning te laten wonen, zelfs wanneer uw financiële slagkracht als het gevolg van overlijden wegvalt.

Daarnaast is het de moeite waard om de dalende overlijdensrisicoverzekeringen te vergelijken. In het geval van lineaire daling  betekent dit dat het verzekerde bedrag ieder jaar met hetzelfde bedrag af zal nemen. Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering is er in het begin sprake van een beperkte afname. Naarmate de jaren vorderen zal de afname steeds sterker worden. Het is in het laatste geval van belang om zelf steeds meer vermogen op te bouwen, bijvoorbeeld op basis van een annuïtaire hypotheek. Ook bij de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering is het van belang om zelf vermogen op te bouwen of op een andere manier voor voldoende financiële dekking te zorgen. Het grote voordeel van de dalende polissen is dat de premie hiervan mee zal dalen. Op die manier is het na een aantal jaren heel voordelig om gebruik te maken van de overlijdensrisicoverzekering die u al jong afsloot. Bij een gelijkblijvende polis blijft ook de premie gelijk. Als het gevolg van inflatie is het zelfs mogelijk dat die na het indexeren door de verzekeraar wat oploopt.

Korting op de premie

Buiten de verschillende vormen van overlijdensrisicoverzekering om is het nog mogelijk om een keuze te maken tussen twee varianten. U heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om een normale overlijdensrisicoverzekering af te sluiten en zelf te bepalen op welk moment u wilt stoppen met premie betalen. Houd er rekening mee dat de verzekering in dat geval door zal lopen, maar dat het verzekerde bedrag lager wordt. Uiteraard is de voorwaarde wel dat u op dat moment voldoende waarde heeft opgebouwd, zoals u dat bij het afsluiten bent overeengekomen. U heeft wat dat betreft een grote mate van vrijheid.

U kunt er met betrekking tot de overlijdensrisicoverzekering aan de andere kant ook voor kiezen om een polis af te sluiten die stopt op het moment dat u stopt met premie betalen. U heeft dan op ieder moment de mogelijkheid om te stoppen met de inleg van premie. Houd er rekening mee dat op dat moment ook de polis en de dekking zullen stoppen. Er is geen sprake van de opbouw van waarde. In plaats daarvan kunt u rekenen op een oplopende korting op de premie. Dit kan bijvoorbeeld oplopen tot meer dan 30%, waardoor de overlijdensrisicoverzekering er steeds een beetje voordeliger op wordt.

Veel gestelde vragen

Benieuwd naar de leeftijd waarop het verstandig is om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten of wat de invloed is van roken op de premie? Wilt u de premie fiscaal aftrekken? Het zijn belangrijke veel gestelde vragen met betrekking tot de overlijdensrisicoverzekering. Om die te kunnen beantwoorden is het verstandig om in gesprek te gaan met een adviseur. Het klopt bijvoorbeeld dat veel verzekeraars rokers een hogere premie in rekening brengen dan niet-rokers. Op die manier willen de verzekeraars ervoor zorgen dat de premie die u betaalt in verhouding staat tot het risico op overlijden dat u loopt.

Het is in algemene zin verstandig om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op een relatief jonge leeftijd. Het risico op overlijden is dan nog klein, waardoor ook de premie laag ligt. Houd er aan de andere kant rekening mee dat u dan gedurende een lange periode premie betaalt. De overlijdensrisicoverzekering hoeft niet door te lopen tot aan het overlijden, waardoor er sprake is van een risicoverzekering in plaats van een spaarverzekering. Op dat punt zit de overlijdensrisicoverzekering bijvoorbeeld anders in elkaar dan de uitvaartverzekering. We komen vroeg of laat immers allemaal te overlijden, waardoor de uitvaartpolis altijd zal moeten uitkeren.