Polis wijzigen

admin

Heeft u een begrafenispolis en wilt u daarvan de dekking wijzigen? Dat is in een aantal gevallen mogelijk, al hangt het tevens van een aantal verschillende factoren af. Of u de mogelijkheid heeft een aanpassing te doen hangt onder andere af van de verzekeraar die u heeft. Het is verstandig om in een vroeg stadium contact op te nemen met uw verzekeraar en na te gaan wat er mogelijk is met betrekking tot het wijzigen van de polis.

Wilt u de polis wijzigen door een ander adres op te geven of een andere bankrekening te gebruiken om de automatische incasso plaats te laten vinden? Dat is over het algemeen niet zo lastig, het is voldoende om de verzekeraar een brief te sturen en aan te geven wat u graag wilt wijzigen. In een aantal gevallen kan dit zelfs gewoon online.

Dekking uitbreiden

Wilt u de dekking van een uitvaartverzekering aanpassen, bijvoorbeeld om deze uit te breiden? Dat heeft over het algemeen wat meer voeten in de aarde, vooral wanneer u een natura verzekering heeft. Op het moment dat u de dekking wilt uitbreiden zou de verzekeraar u eigenlijk al langer een hogere premie in rekening hebben moeten brengen, om daar vanaf het begin gebruik van te kunnen maken. Er is wat dat betreft sprake van een betalingsachterstand op het moment dat u de dekking wilt uitbreiden. Dat betekent over het algemeen dat de kosten voor de verzekering op zullen lopen. U zal meer premie moeten betalen, om bij overlijden te kunnen rekenen op een meer uitgebreide dekking. U kunt hier in de voorwaarden van de polis vaak wel meer informatie over terug vinden.

Houd er rekening mee dat u een aanvullende polis dient af te sluiten om de dekking in orde te kunnen maken. In sommige gevallen dient u extra gezondheidsvragen te beantwoorden. De verzekeraar wil op die manier voorkomen dat u een meer uitgebreide polis afsluit op het moment dat u ziek wordt, om bijvoorbeeld in aanmerking te kunnen komen voor een snellere uitkering. Vraag bij de verzekeraar onder andere na of er sprake is van een wachttijd, wanneer u de polis wilt wijzigen. Is dat het geval? Dit betekent dat u gedurende de wachttijd nog geen gebruik kunt maken van de aanvullende dekking. De meer uitgebreide dekking wordt daarna voor u van kracht, zodat u er vanaf dat moment daadwerkelijk op kunt rekenen zodra u komt te overlijden.

Dekking aanpassen bij kapitaalverzekering

Heeft u een kapitaalverzekering, zodat de uitvaartverzekeraar een bedrag uit zal keren aan uw nabestaanden waarmee zij kunnen zorgen voor uw uitvaart? Het is in dat geval wat gemakkelijker om de dekking aan te passen. Dit betekent in de meeste gevallen simpelweg dat u een hogere premie dient te betalen. Op basis van de hogere premie is het mogelijk om toe te werken naar een hoger bedrag, zodat uw nabestaanden meer tot hun beschikking hebben om de uitvaart te verzorgen. Een polis wijzigen bij een uitvaartverzekeraar hoeft wat dat betreft niet moeilijk te zijn, al is het altijd verstandig om u goed te laten adviseren over de mogelijkheden en kosten.