Polisvoorwaarden

admin

Benieuwd naar de polisvoorwaarden van een begrafenisverzekering, zodat u na kunt gaan op basis van welke voorwaarden u daar gebruik van kunt maken? Houd er rekening mee dat het over het algemeen de uitvaartverzekering in natura zal zijn die de strengste voorwaarden kent. Een dekking in kapitaal of geld biedt meer vrijheden, al kunt u dan niet profiteren van de voordelige inkoop door de verzekeraars.

U kunt de polisvoorwaarden van de begrafenisverzekering of uitvaartdekking gewoon online inzien. Steeds meer verzekeraars stellen deze bovendien in begrijpelijke taal op, zodat u niet langer een juridische achtergrond nodig heeft om de teksten te kunnen doorgronden. Tot de voorwaarden kan bijvoorbeeld ook de zogenaamde en bloc clausule horen, al maakt niet iedere uitvaartverzekeraar hier gebruik van.

Polisvoorwaarden van de begrafenisverzekering

U kunt de polisvoorwaarden van de begrafenisverzekering opvragen bij uw verzekeraar, die deze tevens toe zal sturen op het moment dat u er een dekking af wenst te sluiten. Het is verstandig om deze echter al op voorhand door te nemen. Over het algemeen gelden er afzonderlijke polisvoorwaarden voor de verschillende dekkingen die er beschikbaar zijn. Wilt u bijvoorbeeld gebruik maken van een basis uitvaartverzekering of er met een top-polis voor zorgen dat u zo goed mogelijk verzekerd bent? Houd er rekening mee dat u afhankelijk van die keuze andere polisvoorwaarden door dient te nemen, om een goede keuze te kunnen maken.

Het is binnen de polisvoorwaarden van een begrafenisverzekering onder andere interessant om na te gaan hoe de dekking in elkaar zit en of er sprake is van bepaalde uitzonderingen of bijzondere bepalingen. Heeft u een uitvaartverzekering in natura? Kijk dan bijvoorbeeld hoe de dekking voor de kist en voor de begrafenis zelf eruit ziet. Hoeveel volgauto’s kunt u mee laten rijden en hoeveel rouwkaarten kunt u binnen het budget laten verzenden? Het zijn wellicht geen prettige zaken om over na te denken, maar het is van groot belang om de polisvoorwaarden van de begrafenisverzekering op voorhand goed door te nemen.

Polisvoorwaarden uitvaartverzekering vergelijken

Vervolgens kunt u de polisvoorwaarden van de uitvaartverzekering onderling met elkaar vergelijken, zodat u na kunt gaan bij welke verzekeraar u het best terecht kunt. Zoekt u naar een polis die een uitgebreide dekking biedt, op basis van een lage premie en een lange looptijd? Zorg er in ieder geval voor dat de polisvoorwaarden goed aansluiten bij uw wensen. Probeer u in te beelden hoe de uitvaart eruit dient te komen te zien, zodat u er op basis daarvan voor kunt zorgen dat u een goede dekking afsluit.

Wilt u een uitvaartverzekering in kapitaal afsluiten, zodat uw nabestaanden een uitkering ontvangen op het moment dat u komt te overlijden? Er is dan tevens sprake van polisvoorwaarden van de begrafenisverzekering, al zullen die tussen de verschillende verzekeraars minder van elkaar verschillen. Kijk vooral goed naar de looptijd en wat er gebeurt op het moment dat u eerder of later komt te overlijden. U kunt aan de hand daarvan de verschillende polisvoorwaarden voor de uitvaartverzekering met elkaar vergelijken, zodat u een goede keuze kunt maken uit de verschillende polissen die er beschikbaar zijn bij de uitvaartverzekeraars.