Polisvoorwaarden van een uitvaartverzekering

Laatst bijgewerkt:
Geschreven door: Milou Ros
Leestijd: 4 Minuten

Als u een uitvaartverzekering afsluit, krijgt u te maken met polisvoorwaarden. Deze voorwaarden worden door de verzekeraar opgesteld en moeten de overeenkomst die u aangaat zo precies mogelijk weergeven. U weet daarmee namelijk waar u en uw verzekeraar recht op hebben. Wat moet u op letten? Kan u deze polis ook wijzigen?

Wat staat in de polisvoorwaarden?

U kan de exacte polisvoorwaarden van uw uitvaartverzekering voor en na de aanvraag bij de verzekeraar opvragen of vinden op de openbare website. Het is het meest verstandig om deze al op voorhand door te nemen. In deze polis staan namelijk onder andere de onderstaande belangrijke zaken:

  • Opzeggingsmogelijkheden van de verzekering
  • Wel of geen en-bloc clausule
  • Uitzonderingen
  • Dekking van diensten en/of producten

De poliswaarden geven dus aan wat u kan doen als u de uitvaartverzekering eventueel wil opzeggen. Dit kan voor iedereen van belang zijn. Ook is het goed om te weten dat uw polisvoorwaarden wel of niet gewijzigd kunnen worden. Dit is een en-bloc clausule, waarmee uw premie bijvoorbeeld hoger of lager kan worden. 

Verzekeraars vermelden bovendien in deze polis vaak in welke gevallen zij de uitkering niet verzorgen. Dit kan het geval zijn als iemand zijn eigen leven heeft genomen of is overleden door terrorisme. Ook hoort altijd duidelijk vermeld te staan welke producten en/of diensten worden gedekt in het geval van een natura uitvaartverzekering. Denk daarbij aan het aantal volgauto’s u mee kan laten rijden en het aantal rouwkaarten dat u kan verzend

Polisvoorwaarden vergelijken

Ook is het belangrijk om de looptijden van de verzekeringen met elkaar te vergelijken. Het is uiteraard geen leuke opgave, maar het verstandig om van tevoren goed te bedenken hoe u wil dat uw uitvaart eruit ziet. Als u weet wat u belangrijk vindt en gedekt wil hebben, kan u de polisvoorwaarden van de verschillende uitvaartverzekeraars namelijk het best met elkaar vergelijken. Ook moet u nadenken over de looptijd van de verzekeringen. Houd er rekening mee dat een natura uitvaartverzekering vaak strengere voorwaarden hanteert dan een kapitaal uitvaartverzekering. Controleer ook goed of u de juiste polisvoorwaarden voor u heeft staan. Verzekeraars stellen namelijk vaak afzonderlijke polisvoorwaarden op voor de verschillende dekkingen die zij aanbieden.

Er zijn verschillende soorten polissen. Zo zijn er op dit moment verschillende uitvaartverzekeringen in Nederland. Om de meest passende uitvaartverzekering te vinden, zijn de 3 bekende uitvaartverzekeraars van 2024 in onderstaand overzicht weergegeven.

7,10 €

Maandelijkse premie: 27 jaar €9.500,00 verzekerd

Meer informatie

logo van Dela

8,99 €

Maandelijkse premie: 27 jaar €9.500,00 verzekerd

Meer informatie

11,34 €

Maandelijkse premie: 27 jaar €9.500,00 verzekerd

Meer informatie

Laatst bijgewerkt: 2 januari 2024. Bekijk alle aanbieders.

Polis van de uitvaartverzekering wijzigen

Als u ontevreden bent over uw huidige uitvaartverzekering, kan het zijn dat u de polisvoorwaarden wil laten wijzigen. De mogelijkheid hiertoe hangt af van een aantal verschillende factoren. Wat u en of u kan wijzigen, verschilt namelijk per verzekeraar en eventueel ook het stadium waarin u zit.

Persoonsgegevens wijzigen

Als u bent verhuisd of een andere bankrekeningnummer heeft, moet u dit uiteraard aan iedere instantie doorgeven. Zo ook aan uw uitvaartverzekeraar. Het wijzigen van persoonsgegevens is over het algemeen erg simpel. Het is voldoende om de verzekeraar een brief te sturen en aan te geven wat u graag wil wijzigen. Tegenwoordig kan u deze zaken ook steeds vaker gewoon online via de website regelen.

Dekking uitbreiden

In het geval u de dekking van uw uitvaartverzekering wil uitbreiden, zal u daarvoor meer stappen moeten doorlopen. Dit is voornamelijk het geval bij natura uitvaartverzekeringen. Als u een uitgebreidere dekking wil, had de verzekeraar u eigenlijk namelijk een hogere premie moeten laten betalen. In principe is er dan sprake van een betalingsachterstand. Dit betekent dat de kosten voor de verzekering over het algemeen zullen oplopen. U zal meer premie moeten betalen om bij overlijden te kunnen rekenen op de door u gewenste uitgebreide dekking. Wat daarin exact mogelijk is, kan u bespreken met uw verzekeraar.

Als u uw polis wijzigt, zal u een aanvullende polis moeten afsluiten om de uitgebreidere dekking in orde te maken. Het kan zijn dat u daarvoor extra gezondheidsvragen moet beantwoorden. De verzekeraar probeert op deze manier te voorkomen dat u een meer uitgebreide polis afsluit op het moment dat u ziek wordt. Zo verkleinen zij het risico op een snellere uitkering. Houd daarnaast ook rekening met een eventuele wachttijd voor de wijziging. Gedurende deze tijd kan u namelijk niet van de nieuwe dekking gebruikmaken, maar zodra de wijzigingen zijn doorgevoerd, kan u op een betere dekking rekening wanneer u komt te overlijden.

Dekking aanpassen bij kapitaal uitvaartverzekering

Wijzigingen in de polis van uw natura uitvaartverzekering zijn vaak het meest ingewikkeld. Als u een betere dekking wil ontvangen met uw kapitaalverzekering, kan dit vaak makkelijker geregeld worden. U ontvangt namelijk alleen een geldbedrag. Meestal komt dit daarom slechts neer op het betalen van een hogere premie. Op basis van die hogere premie werkt u toe naar het hogere bedrag, zodat uw nabestaanden meer tot hun beschikking hebben bij uw uitvaart. Het is in ieder geval altijd verstandig om u goed te laten informeren over de mogelijkheden en kosten.