Rouwstoet

Laatst bijgewerkt:
Geschreven door: Milou Ros
Leestijd: 3 Minuten

Een rouwstoet kan worden gehouden wanneer iemand is overleden. Bij een rouwstoet rijdt een groep volgauto’s achter de lijkwagen aan. Er kan ook worden gekozen voor een koets met paarden. Wat zijn nou eigenlijk de regels van een rouwstoet?

Waarom een rouwstoet?

Bij een uitvaart kan er gekozen worden voor een rouwstoet. Daarmee kan afscheiden worden genomen van een dierbare op een andere plek dan waar de uitvaart is. Bijvoorbeeld bij het huis van de overledene, waar u met de rouwstoet langs kan rijden. Voorop rijdt de rouwwagen, lijkwagen of rouwkoets en daarachter komen de volgauto’s.

Vroeger stonden mensen even stil op straat wanneer een rouwstoet voorbij kwam. Ze deden hun hoed af en toonden op die manier hun medeleven met de nabestaanden. Tegenwoordig is dit een stuk minder gebruikelijk, maar worden rouwstoeten nog steeds vaak georganiseerd om de overledene te eren.

Regels voor de rouwstoet

Het is belangrijk dat de rouwstoet te herkennen is. Dit wordt gedaan met officiële vlaggen. De auto’s krijgen zwarte vlaggen met een witte streep erop. Ieder voertuig met vlaggen hoort bij de stoet. Daarnaast geldt dat alle auto’s uit de rouwstoet achter elkaar dienen te rijden, zowel gehuurde volgauto’s als particuliere volgauto’s. Vooraf wordt bepaald wie voorop en wie achteraan rijdt. Meestal geldt dat de naaste familie vooraan rijdt. Bovendien moeten de auto’s redelijk dicht op elkaar rijden, zodat de rouwstoet onderbreken niet nodig is. Ook wordt er vaak niet hard gereden en halen auto’s elkaar niet onderling in.

In het kort zijn dit de rouwstoet regels:

  • Rouwstoet moet herkenbaar zijn met officiële vlaggen
  • Rouwstoet rijdt op vaste volgorde achter elkaar
  • Volgauto’s moeten dicht op elkaar en niet te hard rijden

Verkeersregels

Voor een rouwstoet gelden verschillende verkeersregels. Vaak vragen mensen zich af of een rouwstoet voorrang heeft. Als andere weggebruiker moet u bij een gelijkwaardige kruising voorrang verlenen aan de rouwstoet en mag deze niet worden doorkruist. Bij een voorrangsweg mag dit in principe wel en is voorrang verlenen dus niet verplicht. Vaak wordt dit echter wel gedaan om op die manier respect te tonen. In veel gevallen krijgt u als naderende rouwstoet dus voorrang, maar houd er rekening mee dat u dit niet altijd krijgt. U blijft deelnemer aan het verkeer en moet zich aan de normale voorrangsregels en verkeersregels houden. Zo moet de rouwstoet stoppen voor een rood verkeerslicht en voorrang verlenen op een rotonde.

meedoen aan rouwstoet

Mag iedereen meedoen aan een rouwstoet?

Doorgaans bepalen de nabestaanden wie mee mag rijden in een rouwstoet. Het is dus niet de bedoeling dat u zelf meerijdt als dit niet is afgesproken. Uit respect voor de overledene en de nabestaanden is het belangrijk u neer te leggen bij de beslissingen die de nabestaanden hierover nemen.

rouwstoet verplicht

Is een rouwstoet verplicht?

Een rouwstoet wordt alleen gedaan wanneer de nabestaanden dit willen. Voor sommigen is het een fijne manier om de overleden persoon langs belangrijke plekken te kunnen rijden, maar voor anderen kan het te zwaar of emotioneel zijn. U bent in dat geval niet verplicht om een rouwstoet te organiseren. U kan een uitvaart immers organiseren zoals u dat zelf wil.