Testament opstellen

Laatst bijgewerkt:
Geschreven door: Mabelle Abraham
Leestijd: 3 Minuten

Overlijden en een uitvaart zijn onderwerpen waar mensen liever niet aan denken. Toch kan het belangrijk zijn om een aantal zaken goed te regelen, bijvoorbeeld in een testament. Zo legt u bepaalde zaken vast voor uzelf en de nabestaanden. Wat komt hierbij kijken?

Wat zet u in een testament?

Bij het maken van een testament komen enkele zaken kijken. Het is verstandig uw testament zo volledig mogelijk op te stellen, zodat alle zaken voor al uw nabestaanden duidelijk zijn. Richt u dus onder meer op de volgende zaken:

  • Wil u begraven of gecremeerd worden?
  • Erfenis verdelen over uw partner en kinderen
  • Een legaat of schenking vastleggen

Hieronder wordt verder ingegaan op de belangrijke bijkomstigheden.

Begraven of cremeren

Bij het opstellen van een testament kan u vastleggen of u begraven of gecremeerd wil worden. Ook kan u andere voorkeuren noteren, zodat de uitvaart naar wens wordt uitgevoerd. U kan de regie dus zelf in handen nemen. Dit is vaak niet alleen een fijn voor uzelf, maar ook voor uw nabestaanden, zodat ze weten dat de uitvaart naar uw wens is ingericht.

Erfenis verdelen onder nabestaanden

In een testament noteert u vaak hoe de erfenis moet worden verdeeld onder de nabestaanden. Daarbij moet u rekening houden met het wettelijk erfdeel. Kinderen en kleinkinderen hebben bijvoorbeeld altijd recht op een deel van de nalatenschap, net als uw partner. U kan echter wel vastleggen dat een bepaalde nabestaande een bepaald erfstuk krijgt of dat kinderen de erfenis pas later krijgen. Denk hier van tevoren goed over na en bespreek uw beslissingen wanneer nodig, zodat onaangename verrassingen worden voorkomen.

Legaat of schenking

Als u tijdens uw leven een bepaalde organisatie en warm hart toedraagt, kan u ervoor kiezen een deel van uw erfenis aan deze organisatie te schenken bij overleden. Wanneer u hiervoor kiest, dient u dit vast te leggen in uw testament. Hierin bent u vrij om te noteren dat bepaalde bedragen of goederen aan een organisatie of persoon moeten worden nagelaten. Dit wordt een legaat genoemd en kan ook worden gebruikt om schulden kwijt te schelden.

Een notaris inschakelen

U kan al uw wensen zelf noteren, maar het is verstandiger om een notaris in te schakelen om uw testament op te stellen. Deze kan bijvoorbeeld beoordelen of uw wensen op gespannen voet staan met bepaalde wettelijke bepalingen.

Wanneer u een notaris inschakelt, gaat het opstellen van een testament volgens bepaalde stappen. Deze staan hieronder genoteerd.

  • Maak een afspraak met de notaris
  • Bespreek wat in het testament moet staan
  • De notaris stelt een concept op
  • Neem het concept door en stel vragen
  • Onderteken de definitieve versie

Samen met de notaris kan u tot in de details bespreken wat u in het testament wil opnemen. Over het concept kan u nog vragen stellen. Vraag wanneer nodig ook zeker om toelichting. Als u tevreden bent of het eindresultaat, kan u het testament ondertekenen. Dit heet het passeren van het testament, waarvan u een gewaarmerkte kopie krijgt.

Testamentenregister

Nadat de notaris alle formaliteiten heeft afgehandeld, wordt het testament ingeschreven in het Centraal Testamentenregister in Den Haag. De inhoud van uw testament blijft geheim, maar het kan zijn dat er eerdere testamenten of codicillen worden herroepen. Het oude document blijft dan wel bestaan, maar heeft geen rechtsgeldigheid meer.

Vernietigen van het testament

Het is mogelijk om een nieuw testament te maken. U hoeft dan geen verzoek te doen om de oude te vernietigen. Als u eenmaal een testament heeft gemaakt, verliest deze pas zijn rechtsgeldigheid als u een nieuw document laat opmaken. Simpelweg het afschrift van uw testament verscheuren is niet voldoende.

Na het overlijden

Elke notaris in Nederland kan na uw overlijden het Centraal Testamentenregister raadplegen om te zien of er een testament is opgemaakt. Heeft u een testament gemaakt, maar zijn de omstandigheden veranderd? Laat deze dan aanpassen. Zodra een testament is gemaakt, is deze namelijk rechtsgeldig en blijven de bepalingen die erin staan van kracht.