Uitkering bij overlijden

Uitkering bij overlijden

Het overlijden van een partner is vaak heel erg zwaar. Naast dat u een dierbare verliest, die bovendien ook de vader of moeder van uw kinderen kan zijn, kan het zijn dat er op financieel gebied ook dingen veranderen. Vaak is dat niet het eerste waar u aan denkt wanneer iemand komt te overlijden, logisch natuurlijk. In dit artikel zetten we uiteen op welke toeslagen en uitkeringen u mogelijk recht hebt bij het overlijden van een partner.

Eenmalige overlijdensuitkering

Wanneer uw partner ten tijde van overlijden recht had op een van de volgende uitkeringen, krijgt u als partner of als kind automatisch bericht over een eenmalige overlijdensuitkering:

  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet)
  • AOW-pensioen
  • Anw-uitkering

U komt in aanmerking voor de eenmalige overlijdensuitkering wanneer u partner bent van de overledene, wanneer u (één van de) kind(eren) onder de 18 jaar oud bent van de overledene of als u samenwoonde met de overledene tot op de dag dat het overlijden plaatsvond. Het opgebouwde vakantiegeld wordt ook uitbetaald, dit is het opgebouwde bedrag vanaf de maand mei. 

Hoe hoog is de eenmalige overlijdensuitkering?

De hoogte van de uitkering is gelijk aan een bedrag van één maand, hierop worden geen belasting en premies ingehouden. Indien de uitkering na overlijden te lang is doorbetaald, gaat het te veel betaalde bedrag van de eenmalige overlijdensuitkering af, minus de wettelijk verschuldigde inhoudingen dus. Als u geen bericht hebt ontvangen maar wel denkt dat u recht hebt op een eenmalige overlijdensuitkering, wanneer u één van de minderjarige kinderen of een geregistreerd partner bent bijvoorbeeld, kunt u contact opnemen met de instantie die de uitkering uitkeert. 

Anw-uitkering krijgen bij overlijden partner

Indien uw partner ten tijde van overlijden in Nederland woonde of werkte, kunt u mogelijk een Anw-uitkering krijgen. Anw staat voor algemene nabestaanden wet. U komt hiervoor in aanmerking als u zorgt voor een eigen kind, pleeg- of stiefkind jonger dan 18. Ook heeft u mogelijk recht op een uitkering wanneer u zelf voor 45% of meer arbeidsongeschikt bent. Voor het aanvragen van deze uitkering hoeft u niks zelf te doen, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) stuurt u hierover een brief waarna u de uitkering kunt aanvragen. De SVB keert vervolgens de uitkering uit. Als u niet getrouwd of een geregistreerd partner was van de overledene, maar wel samenwoonde, kunt u contact opnemen met de SVB. 

Wezenuitkering

Kinderen kunnen bij het overlijden van hun beide ouders een wezenuitkering krijgen als de laatst-overleden ouder verzekerd was voor de Anw. Dit is in de meeste gevallen zo wanneer iemand in Nederland woonde of werkte. Er bestaan voor minderjarige kinderen tot een leeftijd van 16 geen extra voorwaarden. Daarna gelden er extra voorwaarden. Zo mag een kind bijvoorbeeld niet fulltime werken, of vervalt de wezenuitkering wanneer hij of zij getrouwd is. De wezenuitkering geldt tot de leeftijd van 21 jaar. 

Veelgestelde vragen

Wat is het bedrag dat nabestaanden krijgen bij een overlijdensuitkering? 

Hoeveel nabestaanden krijgen verschilt per type overlijdensuitkering. Indien uw echtgenoot bijvoorbeeld een ww-uitkering had zal dit hetzelfde bedrag zijn als dat hij elke maand betaald kreeg, minus de wettelijk verschuldigde inhoudingen. Het opgebouwde vakantiegeld wordt ook uitgekeerd. 

Krijg ik een overlijdensuitkering als we op hetzelfde adres staan ingeschreven? 

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de overlijdensuitkering van de persoon waarmee u samenwoont? In het geval van een Anw-uitkering kunt u contact opnemen met de SVB, zij kunnen u vertellen of u recht heeft op een Anw-uitkering.