Voorlopige dekking

admin

De voorlopige dekking is heel gebruikelijk bij schadeverzekeringen, zoals de autoverzekering. Bij een uitvaartverzekering ligt dat net iets anders en is er doorgaans zelfs sprake van een wachttijd. Dat is het tegenovergestelde van de dekking die op voorlopige basis alvast wordt toegekend.

Dat heeft te maken met de werking van de voorlopige dekking, in het geval van een schadeverzekering. In dat geval wordt het risico op eventuele schade alvast door de verzekeraar gedekt, zodat het mogelijk is om de weg op te gaan met een nieuwe auto. Indien er in de tussentijd wat gebeurt hebben de verzekeraars onderling een fonds beschikbaar om de schade te dekken. Je kunt zelf op voorhand onmogelijk inschatten wanneer je te maken krijgt met een ongeval. Dit type polis zit daarmee anders in elkaar dan een uitvaartverzekering.

Geen voorlopige dekking bij uitvaartverzekering

Bij de uitvaartverzekering is doorgaans geen sprake van een voorlopige dekking. Een uitvaartpolis is namelijk geen schadeverzekering, maar een product dat hoe dan ook uit zal moeten keren. We komen vroeg of laat allemaal een keer te overlijden en het risico neemt toe naarmate we ouder worden of medisch meer onder de leden hebben. Vandaar dat de uitvaartverzekeraar veelal vraagt om een uitgebreide medische verklaring, vooral wanneer we al wat ouder zijn.

Na het moment  van aanvragen gaat de verzekeraar met die verklaring en de andere gegevens aan de slag, om het risico op overlijden in te schatten. Er is nog geen sprake van een voorlopige dekking, omdat dit mensen met een bepaalde ziekte of op zeer hoge leeftijd de kans zou bieden nog snel een polis af te sluiten op het moment dat zij verwachten snel te komen te overlijden. Het zou de verzekeraars het risico brengen dat zij duizenden euro’s aan uitvaarten betalen, voordat ze de mogelijkheid hebben om het risico goed in te schatten en de premie daarop af te stemmen.

Wachttijd bij een uitvaartpolis

Sterker nog, in de meeste gevallen is er sprake van een wachttijd bij een uitvaartverzekering. Dit is het tegenovergestelde van een voorlopige dekking, omdat de dekking pas na die periode van wachten ingaat. Stel dat je op dit moment een uitvaartverzekering afsluit, dan is de kans groot dat dit vervolgens pas na 6 maanden of een jaar geldig zal zijn. Kom je in de tussentijd te overlijden, bijvoorbeeld door te overlijden door euthanasie? Dan is het helaas nog niet mogelijk om een beroep te doen op de polis. Daarmee wil de verzekeraar voorkomen dat mensen die verwachten snel te komen te overlijden nog op het laatste moment voordelig een polis afsluiten.

Het heeft wat dat betreft weinig zin om te zoeken naar een uitvaartverzekeraar die een voorlopige dekking zal aanbieden. Kijk in plaats daarvan goed naar de eventuele wachttijd en probeer de polis al op relatief jonge leeftijd af te sluiten. Het risico op overlijden is dan nog laag, waardoor de kans groot is dat de verzekeraar een scherpe premie aan kan bieden en hoge kosten op termijn kan voorkomen.